Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Link prowadzi do serwisu zewnętrznego - Systemu Strateg

Polecane wydarzenia

kwiecień 2014
PWŚCPSN
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930
17-04-2014

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Analiza trafności oraz spójności systemu ram wykonania dla Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych na lata 2014-2020”

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Analiza trafności oraz spójności systemu ram wykonania dla Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych na lata 2014-2020”.

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres ewaluacja@mir.gov.pl do 28 kwietnia 2014 r. do godziny 17.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

więcej
08-04-2014

Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena stanu realizacji Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015 oraz oszacowanie wpływu Programu na zwiększenie dostępności i poprawę jakości transportu kolejowego w Polsce”

Zamawiający – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje udzielenie zamówienia na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena stanu realizacji Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015 oraz oszacowanie wpływu Programu na zwiększenie dostępności i poprawę jakości transportu kolejowego w Polsce”.

więcej
02-04-2014

Posiedzenie Zespołu Sterującego Procesem Ewaluacji Polityki Spójności i Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Kapitał Ludzki w Poznaniu

W dniach 27-28 marca 2014 roku w Poznaniu odbyło się spotkanie Zespołu Sterującego Procesem Ewaluacji Polityki Spójności i Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Kapitał Ludzki  (PO KL). Było to kolejne wspólne spotkanie przedstawicieli jednostek ewaluacyjnych zajmujących się badaniami EFRR i EFS.

więcej
24-03-2014

Przetarg nieograniczony na wykonanie badania ewaluacyjnego: „Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych i operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014"

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego: „Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych i operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020”.

więcej
21-03-2014

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi oszacowania wpływu RPO WM 2007-2013 na wartości wskaźników makroekonomicznych dla Województwa Mazowieckiego za pomocą modelu makroekonomicznego HERMIN

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi oszacowania wpływu Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na wartości wskaźników makroekonomicznych dla Województwa Mazowieckiego za pomocą modelu makroekonomicznego HERMIN.

więcej
14-03-2014

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. "Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020"

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. "Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020".

więcej
28-02-2014

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”.

więcej
14-02-2014

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ekspertyzy pt. „Ekspertyza dotycząca opracowania metodologii i oszacowania wartości wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Zarząd Województwa Śląskiego  zaprasza do składania ofert na wykonanie ekspertyzy pt. „Ekspertyza  dotycząca opracowania metodologii i oszacowania wartości wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

więcej
12-02-2014
Logo systemu STRATEG

Warsztaty dotyczące zasobów informacyjnych systemu STRATEG oraz jego funkcjonalności i możliwości wykorzystywania

W terminie 30-31 stycznia oraz 6-7 lutego 2014 roku odbyły się warsztaty na temat zasobów informacyjnych systemu STRATEG oraz jego funkcjonalności i możliwości wykorzystywania, organizowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Główny Urząd Statystyczny.

więcej
04-02-2014

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania pt. „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

Zarząd Województwa Śląskiego  zaprasza do składania ofert na wykonanie badania pt. „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”. Głównym celem badania jest podsumowanie i ocena efektów wsparcia Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

więcej
03-02-2014

Ewaluacja rozwiązań stosowanych w celu oceny i wyboru ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w projektach drogowych i kolejowych realizowanych w ramach POIiŚ wobec rozwiązań stosowanych w innych krajach członkowskich UE

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju od grudnia 2013 r. do kwietnia 2014 r. prowadzi realizację badania pt. Ewaluacja rozwiązań stosowanych w celu oceny i wyboru ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w projektach drogowych i kolejowych realizowanych w ramach POIiŚ wobec rozwiązań stosowanych w innych krajach członkowskich UE”.

więcej
17-12-2013

Warsztaty na temat technik zwiększających wykorzystanie wyników badań ewaluacyjnych

W terminie 10-11 grudnia 2013 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyły się warsztaty poświęcone technikom mającym na celu podniesienie stopnia wykorzystania wyników badań ewaluacyjnych.

więcej
12-12-2013

IX Konferencja Ewaluacyjna

Spotykamy się w kluczowym momencie programowania przyszłej perspektywy finansowej. Pierwszy etap prac – opracowanie projektu Umowy Partnerstwa oraz krajowych programów operacyjnych został praktycznie zakończony kilka dni temu – podkreślił wiceminister infrastruktury i rozwoju Marceli Niezgoda inaugurując IX Konferencję Ewaluacyjną.

więcej
03-12-2013
Warsztaty na temat metod kontrfaktycznych w badaniach ewaluacyjnych

Warsztaty na temat metod kontrfaktycznych w badaniach ewaluacyjnych

27-28 listopada 2013 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyły się warsztaty na temat metod kontrfaktycznych w badaniach ewaluacyjnych.

więcej
03-12-2013

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex-ante projektu programu operacyjnego dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013, zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex-ante projektu programu operacyjnego dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska