Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 

 

Zobacz również:
System monitorowania rozwoju Strateg

07-10-2015
GSE POWER

Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Wiedza Edukacja Rozwój

5 października 2015 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się drugie posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Wiedza Edukacja Rozwój (GSE PO WER).

więcej
06-10-2015
Rocznik ewaluacji 2014

Rocznik ewaluacji 2014

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją Krajowej Jednostki Ewaluacji. „Rocznik ewaluacji 2014” to opracowanie przedstawiające w syntetycznej formie przebieg procesu ewaluacji polityki spójności w 2014 r.

więcej
05-10-2015
Warsztaty towarzyszące XI Konferencji Ewaluacyjnej

Warsztaty towarzyszące XI Konferencji Ewaluacyjnej w Krakowie

27 września 2015 roku w Krakowie odbyły się warsztaty towarzyszące XI Konferencji Ewaluacyjnej. W 4 sesjach warsztatowych wzięło udział łącznie 50 osób.

więcej
05-10-2015
XI Konferencja Ewaluacyjna

XI Konferencja Ewaluacyjna

28-29 września 2015 r. w Krakowie odbyła się doroczna Konferencja Ewaluacyjna. To spotkanie specjalistów z całego świata, którzy na co dzień zajmują się oceną efektów polityk publicznych. Wydarzenie otworzyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

więcej
02-10-2015
Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że 22 września 2015 r. minister infrastruktury i rozwoju Pani Maria Wasiak zatwierdziła "Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020".

więcej
20-08-2015

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na wykonanie analizy pt. „Ocena i szacowanie wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z metodologią szacowania”.

więcej
12-08-2015

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego

Zarząd Województwa Śląskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Analiza zapotrzebowania na „białe i zielone miejsca pracy” w województwie śląskim oraz wskazanie branż kreujących miejsca pracy w odniesieniu do wsparcia oferowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020”.

więcej
10-08-2015

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego

Zarząd Województwa Podlaskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena stosowania zasady równości szans na wszystkich etapach realizacji RPOWP na lata 2007-2013”.

więcej
31-07-2015
W trakcie spoktania: zdjęcie prelegentów

Współpraca międzynarodowa z Tunezją i Mołdawią w zakresie ewaluacji i monitorowania

W czerwcu i lipcu 2015 roku przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w tym Krajowej Jednostki Ewaluacji, wzięli udział w misjach doradczych w ramach programów pomocy zagranicznej MSZ w Mołdawii i Tunezji. Spotkania były okazją do podzielenia się polskimi dobrymi praktykami w zakresie ewaluacji i monitorowania strategii.

więcej
31-07-2015

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Opracowanie metodologii i oszacowanie wartości wskaźników rezultatu i ram wykonania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

więcej
20-07-2015

Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników mierzonych na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL) zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników mierzonych na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”.

więcej
24-06-2015

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Analiza sytuacji zdrowotnej, potrzeb infrastrukturalnych w województwie śląskim oraz założeń wdrażania i wyboru projektów z obszaru zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

więcej
10-06-2015

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena ex ante zastosowania instrumentów finansowych w ramach priorytetu inwestycyjnego 4c - wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym  RPO WSL 2014-2020”.

więcej
10-06-2015

Wpływ realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL) na rozwój społeczno - gospodarczy województwa śląskiego, z wykorzystaniem makroekonomicznego 5-sektorowego modelu HERMIN

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Wpływ realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL) na rozwój społeczno - gospodarczy województwa śląskiego, z wykorzystaniem makroekonomicznego 5-sektorowego modelu HERMIN”.

więcej
03-06-2015
Inauguracyjne spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Inauguracyjne spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Wiedza Edukacja Rozwój

29 maja 2015 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się pierwsze, inauguracyjne spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Wiedza Edukacja Rozwój (GSE PO WER).

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska