Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 

 

Zobacz również:
System monitorowania rozwoju Strateg

20-07-2015

Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników mierzonych na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL) zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników mierzonych na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”.

więcej
24-06-2015

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Analiza sytuacji zdrowotnej, potrzeb infrastrukturalnych w województwie śląskim oraz założeń wdrażania i wyboru projektów z obszaru zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

więcej
10-06-2015

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena ex ante zastosowania instrumentów finansowych w ramach priorytetu inwestycyjnego 4c - wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym  RPO WSL 2014-2020”.

więcej
10-06-2015

Wpływ realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL) na rozwój społeczno - gospodarczy województwa śląskiego, z wykorzystaniem makroekonomicznego 5-sektorowego modelu HERMIN

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Wpływ realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL) na rozwój społeczno - gospodarczy województwa śląskiego, z wykorzystaniem makroekonomicznego 5-sektorowego modelu HERMIN”.

więcej
03-06-2015
Inauguracyjne spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Inauguracyjne spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Wiedza Edukacja Rozwój

29 maja 2015 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się pierwsze, inauguracyjne spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Wiedza Edukacja Rozwój (GSE PO WER).

więcej
02-06-2015
Sala konferencyjna - uczestnicy oglądają prezentację

Cykl warsztatów dotyczących przygotowania planów ewaluacji na perspektywę 2014-2020

W drugiej połowie maja 2015 roku odbyła się seria warsztatów poświęconych przygotowaniu planów ewaluacji na perspektywę 2014-2020. Seminaria zostały przeprowadzone w ramach projektu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju realizowanego przez konsorcjum WYG PSDB Sp. z o.o. i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

więcej
01-06-2015

Przetarg nieograniczony na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena rezultatów działań informacyjno-promocyjnych w Programie Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013”

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena rezultatów działań informacyjno-promocyjnych w Programie Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013”.

więcej
28-05-2015

Przetarg nieograniczony na wykonanie badania ewaluacyjnego pn."Efekty realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013”

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. "Efekty realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013”".

więcej
22-05-2015

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnychw Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych w Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

więcej
22-05-2015

Przetarg nieograniczony na wykonanie badania ewaluacyjnego pt."Wpływ polityki spójności na rozwój przygranicznej i ponadnarodowej współpracy terytorialnej polskich regionów w perspektywie 2007-2013"

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego Pt. "Wpływ polityki spójności na rozwój przygranicznej i ponadnarodowej współpracy terytorialnej polskich regionów w perspektywie 2007-2013".

więcej
22-05-2015

Przetarg nieograniczony na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Wpływ polityki spójności 2007-2013 na środowisko naturalne

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Wpływ polityki spójności 2007-2013 na środowisko naturalne.

więcej
27-04-2015

Ocena funkcji zmian oraz wartości zadanych parametrów służących do szacowania prognoz emisji z transportu w zależności od potencjalnych środków i stopnia ich wdrożenia

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wykonanie ekspertyzy pn. Ocena funkcji zmian oraz wartości zadanych parametrów służących do szacowania prognoz emisji z transportu w  zależności od potencjalnych środków i stopnia ich wdrożenia.

więcej
17-04-2015

Warsztaty dotyczące wsparcia procesu przygotowania planów ewaluacji na perspektywę 2014-2020

14 kwietnia 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odbyły się warsztaty dla jednostek ewaluacyjnych, podczas których zaprezentowano wzorcowy plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

więcej
15-04-2015

Ocena wpływu Regionalnego Programu Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój i modernizację połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój i modernizację połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego”.

więcej
15-04-2015

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. "Ocena ex-ante instrumentów finansowych w RPO WL 2014-2020".

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska