Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 

 

Zobacz również:
System monitorowania rozwoju Strateg

03-02-2016

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego „Ewaluacja bieżąca procedury naboru, oceny i wyboru projektów w Programach Współpracy INTERREG 2014–2020”.

więcej
25-01-2016
Miniaturka zdjęcia z osobami siedzącymi przy stole

I spotkanie Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności 2014-2020

18-19 stycznia 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu sterującego ewaluacją polityki spójności 2014-2020. Inauguracyjne warsztaty zostały zorganizowane w Kielcach i wzięli w nim udział przedstawiciele większości jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących na poziomie Instytucji Zarządzających nowymi Programami . Spotkanie zostało otwarte przez Pana Stanisława Sudaka, Zastępcę Dyrektora Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, Ministerstwa Rozwoju oraz Pan Tomasza Janusza, Zastępcę Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

więcej
13-11-2015
Open Days 2015

Open Days 2015

W dniach 12-15 października w Brukseli miał miejsce Europejski Tydzień Regionów i Miast „Open Days”. Wzięło w nim udział ok. 6 tysięcy uczestników oraz 600 prelegentów z całej Europy.

więcej
13-11-2015

Konferencja ewaluacyjna "Ewaluacja 2014-2020: Wyzwania i możliwości" w Pradze

21 października 2015 roku odbyła się pierwsza konferencja ewaluacyjna Ministerstwa Regionalnego Republiki Czeskiej „Ewaluacja 2014-2020: Wyzwania i możliwości”.

więcej
30-10-2015

I Kongres Ewaluacji Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego

20-21 października 2015 r. w Warszawie odbył się I Kongres Ewaluacji organizowany przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne.

więcej
27-10-2015
Dyplomy ukończenia Akademii

Zakończenie VII edycji warsztatów Akademii Ewaluacji Programów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz IX edycji Akademii Rozwoju Regionalnego

16 października 2015 roku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów uczestnikom VII edycji Akademii Ewaluacji Programów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz IX edycji Akademii Rozwoju Regionalnego.

więcej
07-10-2015
GSE POWER

Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Wiedza Edukacja Rozwój

5 października 2015 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się drugie posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Wiedza Edukacja Rozwój (GSE PO WER).

więcej
06-10-2015
Rocznik ewaluacji 2014

Rocznik ewaluacji 2014

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją Krajowej Jednostki Ewaluacji. „Rocznik ewaluacji 2014” to opracowanie przedstawiające w syntetycznej formie przebieg procesu ewaluacji polityki spójności w 2014 r.

więcej
05-10-2015
Warsztaty towarzyszące XI Konferencji Ewaluacyjnej

Warsztaty towarzyszące XI Konferencji Ewaluacyjnej w Krakowie

27 września 2015 roku w Krakowie odbyły się warsztaty towarzyszące XI Konferencji Ewaluacyjnej. W 4 sesjach warsztatowych wzięło udział łącznie 50 osób.

więcej
05-10-2015
XI Konferencja Ewaluacyjna

XI Konferencja Ewaluacyjna

28-29 września 2015 r. w Krakowie odbyła się doroczna Konferencja Ewaluacyjna. To spotkanie specjalistów z całego świata, którzy na co dzień zajmują się oceną efektów polityk publicznych. Wydarzenie otworzyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

więcej
02-10-2015
Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że 22 września 2015 r. minister infrastruktury i rozwoju Pani Maria Wasiak zatwierdziła "Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020".

więcej
20-08-2015

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na wykonanie analizy pt. „Ocena i szacowanie wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z metodologią szacowania”.

więcej
12-08-2015

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego

Zarząd Województwa Śląskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Analiza zapotrzebowania na „białe i zielone miejsca pracy” w województwie śląskim oraz wskazanie branż kreujących miejsca pracy w odniesieniu do wsparcia oferowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020”.

więcej
10-08-2015

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego

Zarząd Województwa Podlaskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena stosowania zasady równości szans na wszystkich etapach realizacji RPOWP na lata 2007-2013”.

więcej
31-07-2015
W trakcie spoktania: zdjęcie prelegentów

Współpraca międzynarodowa z Tunezją i Mołdawią w zakresie ewaluacji i monitorowania

W czerwcu i lipcu 2015 roku przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w tym Krajowej Jednostki Ewaluacji, wzięli udział w misjach doradczych w ramach programów pomocy zagranicznej MSZ w Mołdawii i Tunezji. Spotkania były okazją do podzielenia się polskimi dobrymi praktykami w zakresie ewaluacji i monitorowania strategii.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

NSS Unia Europejska