Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Link prowadzi do serwisu zewnętrznego - Systemu Strateg

Polecane wydarzenia

wrzesień 2014
PWŚCPSN
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930
11-09-2014
Dyplomy Uniwersytetu Warszawskiego

Rekrutacja na Akademię Ewaluacji

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju informuje, że rozpoczęła się rekrutacja na 7. edycję Akademii Ewaluacji.

więcej
03-09-2014

Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia pn. „Jakościowa i ilościowa analiza danych tekstowych w kontekście ewaluacji programów operacyjnych – możliwości zastosowania przykładowych narzędzi informatycznych”

Departament EFS w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przekazuje zapytanie dotyczące możliwości zrealizowania szkolenia dla przedstawicieli Grupy Sterującej Ewaluacją PO KL w zakresie przekazania kompleksowej wiedzy na temat możliwości stosowania narzędzi do jakościowej i ilościowej analizy treści w badaniach ewaluacyjnych.

więcej
30-07-2014

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie koncepcji i metodologii badania ewaluacyjnego pt. „Ocena stosowania zasady równości szans na wszystkich etapach realizacji RPOWP na lata 2007-2013"

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego (RPOWP) zaprasza do składania ofert na wykonanie koncepcji i metodologii badania ewaluacyjnego pt. „Ocena stosowania zasady równości szans na wszystkich etapach realizacji RPO WP na lata 2007-2013”. Wnioski z badania posłużą m.in. formułowaniu zaleceń w zakresie zapewnienia równości szans na przyszły okres programowania.

więcej
28-07-2014

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. "Ocena wpływu wsparcia RPO WP w kontekście dostępności komunikacyjnej"

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. Ocena wpływu wsparcia RPO WP w kontekście dostępności komunikacyjnej.

więcej
17-07-2014

Posiedzenie Zespołu Sterującego Procesem Ewaluacji Polityki Spójności i Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Kapitał Ludzki w Łodzi

W dniach 10-11 lipca 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się spotkanie Zespołu Sterującego Procesem Ewaluacji Polityki Spójności i Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Kapitał Ludzki (PO KL). Było to kolejne spotkanie przedstawicieli jednostek ewaluacyjnych zajmujących się badaniami EFRR i EFS.

więcej
14-07-2014

Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój regionalny i przestrzenny województwa warmińsko-mazurskiego”

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój regionalny i przestrzenny województwa warmińsko-mazurskiego”.

więcej
01-07-2014

Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

więcej
24-06-2014

Wykonanie badania dot. inwestycji i działań koniecznych do podjęcia przez Polskę w celu wdrożenia efektywnie funkcjonujących korytarzy sieci bazowej TEN-T

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie badania „Inwestycje i działania konieczne do podjęcia przez Polskę w celu wdrożenia efektywnie funkcjonujących korytarzy sieci bazowej TEN-T przebiegających przez Polskę – w ujęciu krajowym i wojewódzkim, w średnim oraz długim horyzoncie czasowym (do i po 2020 r.)”.

więcej
13-06-2014

Wykonanie badania ewaluacyjnego "Ocena stanu realizacji Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015 oraz oszacowanie wpływu Programu na zwiększenie dostępności i poprawę jakości transportu kolejowego w Polsce"

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego „Ocena stanu realizacji Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015 oraz oszacowanie wpływu Programu na zwiększenie dostępności i poprawę jakości transportu kolejowego w Polsce”.

więcej
30-05-2014
Konferencja Ewaluacyjna w Atenach

Połączone spotkanie REGIO Evaluation Network i ESF Evaluation Partnership oraz konferencja ewaluacyjna “Focus on Results: European experience and prospects for Greece”

15-16 maja 2014 roku w Atenach odbyło się wspólne posiedzenie REGIO Evaluation Network oraz EFS Evaluation Partnership połączone z konferencją ewaluacyjną realizowaną w ramach Prezydencji Greckiej w Radzie Unii Europejskiej Focus on Results: European experience and prospects for Greece.

więcej
19-05-2014
Herb województwa podkarpackiego

VI Podkarpacka Konferencja Ewaluacyjna

VI Podkarpacka Konferencja Ewaluacyjna – 2014, organizowana we współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego odbyła się 8-9 maja 2014 r.

więcej
17-04-2014

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Analiza trafności oraz spójności systemu ram wykonania dla Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych na lata 2014-2020”

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Analiza trafności oraz spójności systemu ram wykonania dla Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych na lata 2014-2020”.

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres ewaluacja@mir.gov.pl do 28 kwietnia 2014 r. do godziny 17.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

więcej
08-04-2014

Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena stanu realizacji Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015 oraz oszacowanie wpływu Programu na zwiększenie dostępności i poprawę jakości transportu kolejowego w Polsce”

Zamawiający – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje udzielenie zamówienia na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena stanu realizacji Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015 oraz oszacowanie wpływu Programu na zwiększenie dostępności i poprawę jakości transportu kolejowego w Polsce”.

więcej
02-04-2014

Posiedzenie Zespołu Sterującego Procesem Ewaluacji Polityki Spójności i Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Kapitał Ludzki w Poznaniu

W dniach 27-28 marca 2014 roku w Poznaniu odbyło się spotkanie Zespołu Sterującego Procesem Ewaluacji Polityki Spójności i Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Kapitał Ludzki  (PO KL). Było to kolejne wspólne spotkanie przedstawicieli jednostek ewaluacyjnych zajmujących się badaniami EFRR i EFS.

więcej
24-03-2014

Przetarg nieograniczony na wykonanie badania ewaluacyjnego: „Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych i operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014"

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego: „Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych i operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020”.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska