Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Link prowadzi do serwisu zewnętrznego - Systemu Strateg

Polecane wydarzenia

październik 2014
PWŚCPSN
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

X Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna

30-10-2014
Posiedzenie Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności oraz GSE PO KL w Toruniu

Posiedzenie Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności oraz Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Kapitał Ludzki w Toruniu

23-24 października 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się spotkanie Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności i Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Kapitał Ludzki (PO KL).

więcej
28-10-2014
Otwarcie VII edycji Akademii Ewaluacji

Otwarcie VII edycji Akademii Ewaluacji

24 października 2014 r. odbyła się inauguracja VII edycji cyklu warsztatów pt. "Akademia Ewaluacji". W trakcie kolejnych 7 miesięcy zajęć uczestnicy zdobędą najnowszą wiedzę teoretyczną i empiryczną na temat podejść, metod i technik ewaluacji oraz podstawowe umiejętności jej praktycznych zastosowań w zarządzaniu interwencjami publicznymi.

więcej
21-10-2014
5 Międzynarodowa konferencja dot. ewaluacji i monitoringu w Budapeszcie

5 Międzynarodowa konferencja dot. ewaluacji i monitoringu w Budapeszcie

16-17 października 2014 roku w Budapeszcie odbyła się piąta międzynarodowa konferencja dot. ewaluacji i monitoringu pn. „Ewaluacja i monitoring dla w perspektywie 2014-2020”.

więcej
15-10-2014
Zakończenie VI edycji Akademii Ewaluacji oraz VIII edycji Akademii Rozwoju Regionalnego

Zakończenie VI edycji warsztatów Akademii Ewaluacji Programów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz VIII edycji Akademii Rozwoju Regionalnego

14 października 2014 r., odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów uczestnikom VI edycji Akademii Ewaluacji Programów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz VIII edycji Akademii Rozwoju Regionalnego.

więcej
15-10-2014
35. spotkanie roczne EoRPA

Wymiana doświadczeń w ramach 35. spotkania rocznego członków konsorcjum badawczego EoRPA

5-7 października 2014 r. w Szkocji odbyło się 35. spotkanie roczne sieci EoRPA, poświęcone dyskusji na temat reform polityk regionalnych w świetle aktualnych wyzwań.

więcej
09-10-2014
X Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna

X Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna

Zapraszamy do udziału w X Konferencji Ewaluacyjnej, która odbędzie się 20-21 listopada 2014 roku w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Tegoroczna konferencja będzie skupiać się na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem wyników badań ewaluacyjnych w procesach tworzenia i wdrażania polityk publicznych. Podczas X Konferencji po raz pierwszy w historii zostaną przyznane nagrody dla środowiska ewaluacji "Lider Ewaluacji". Nagrody będą wręczone w następujących kategoriach: najlepsza ewaluacja, najlepsza firma ewaluacyjna, najlepszy ewaluator.

więcej
08-10-2014
pracownicy przy laptopie

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego „Ocena wpływu partnerstwa międzysektorowego na efektywność projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2007-2014”

Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zaprasza do składania ofert na badanie ewaluacyjne pn. „Ocena wpływu partnerstwa międzysektorowego na efektywność projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2007-2014”.

więcej
11-09-2014
Dyplomy Uniwersytetu Warszawskiego

Rekrutacja na Akademię Ewaluacji

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju informuje, że rozpoczęła się rekrutacja na 7. edycję Akademii Ewaluacji.

więcej
03-09-2014

Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia pn. „Jakościowa i ilościowa analiza danych tekstowych w kontekście ewaluacji programów operacyjnych – możliwości zastosowania przykładowych narzędzi informatycznych”

Departament EFS w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przekazuje zapytanie dotyczące możliwości zrealizowania szkolenia dla przedstawicieli Grupy Sterującej Ewaluacją PO KL w zakresie przekazania kompleksowej wiedzy na temat możliwości stosowania narzędzi do jakościowej i ilościowej analizy treści w badaniach ewaluacyjnych.

więcej
30-07-2014

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie koncepcji i metodologii badania ewaluacyjnego pt. „Ocena stosowania zasady równości szans na wszystkich etapach realizacji RPOWP na lata 2007-2013"

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego (RPOWP) zaprasza do składania ofert na wykonanie koncepcji i metodologii badania ewaluacyjnego pt. „Ocena stosowania zasady równości szans na wszystkich etapach realizacji RPO WP na lata 2007-2013”. Wnioski z badania posłużą m.in. formułowaniu zaleceń w zakresie zapewnienia równości szans na przyszły okres programowania.

więcej
28-07-2014

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. "Ocena wpływu wsparcia RPO WP w kontekście dostępności komunikacyjnej"

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. Ocena wpływu wsparcia RPO WP w kontekście dostępności komunikacyjnej.

więcej
17-07-2014

Posiedzenie Zespołu Sterującego Procesem Ewaluacji Polityki Spójności i Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Kapitał Ludzki w Łodzi

W dniach 10-11 lipca 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się spotkanie Zespołu Sterującego Procesem Ewaluacji Polityki Spójności i Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Kapitał Ludzki (PO KL). Było to kolejne spotkanie przedstawicieli jednostek ewaluacyjnych zajmujących się badaniami EFRR i EFS.

więcej
14-07-2014

Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój regionalny i przestrzenny województwa warmińsko-mazurskiego”

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój regionalny i przestrzenny województwa warmińsko-mazurskiego”.

więcej
01-07-2014

Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

więcej
24-06-2014

Wykonanie badania dot. inwestycji i działań koniecznych do podjęcia przez Polskę w celu wdrożenia efektywnie funkcjonujących korytarzy sieci bazowej TEN-T

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie badania „Inwestycje i działania konieczne do podjęcia przez Polskę w celu wdrożenia efektywnie funkcjonujących korytarzy sieci bazowej TEN-T przebiegających przez Polskę – w ujęciu krajowym i wojewódzkim, w średnim oraz długim horyzoncie czasowym (do i po 2020 r.)”.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska