Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Czwarta Konferencja Ewaluacyjna dotycząca Ewaluacji EFSI w Czechach

W Pradze, 3-go października 2018 roku odbyła się konferencja ewaluacyjna – 4th Evaluation Conference for Evaluating ESI funds. Organizatorem konferencji było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Czechach. Motywem przewodnim konferencji i prowadzonych na niej dyskusji były "dane, wpływ i dialog”.

Przygotowano aż dziewięć sesji dyskusyjnych, w ramach których przedstawiciele administracji oraz liczni reprezentanci środowiska akademickiego rozmawiali na temat współpracy pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami badań ewaluacyjnych, wykorzystaniu danych statystycznych w analizach, a w kilku sesjach zaprezentowano także wyniki ewaluacji wpływu.

Sesja plenarna, otwierająca konferencję dotyczyła natomiast zagadnienia danych statystycznych i ich wykorzystania w analizach i ewaluacji w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Goście panelu dyskusyjnego przedstawiali swoje doświadczenia w zakresie rodzimych praktyk odnośnie zarządzania danymi statystycznymi na użytek ewaluacji.

Tomasz Kot, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju, wraz z Dominiką Nowak z Głównego Urzędu Statystycznego przedstawili informacje na temat wieloletnich działań GUS i MIiR na gruncie pozyskiwania danych statystycznych oraz prowadzenia analiz kontrfaktycznych na potrzeby ewaluacji polityki spójności.  

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji. Link do strony poświeconej konferencji

Uczestnicy pierwszego panelu dyskusyjnego na konferencji ewaluacyjnej w PradzeKonferencja ewaluacyjna dotycząca ewaluacji EFSI w Pradze