Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacja o badaniu systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Krajowa Jednostka Ewaluacji) zleciło konsorcjum utworzonemu przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Ecorys Polska Sp. z o. o. realizację projektu „Badanie systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce”.

Celem przedsięwzięcia jest ocena dotychczasowego sposobu działania systemu prowadzenia rewitalizacji oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących jego dalszego funkcjonowania.

Badanie zakłada pozyskanie informacji od szerokiego grona interesariuszy procesów rewitalizacyjnych w Polsce, zbieranych za pomocą zróżnicowanych metod i technik badawczych (wywiady indywidualne i telefoniczne, warsztaty, panele eksperckie). Aktywne uczestnictwo w badaniu jest istotnym warunkiem jego powodzenia oraz przydatności uzyskanych wyników. W związku z tym prosimy o udział w badaniu i współpracę z Wykonawcą.

Pragniemy zapewnić, że członkowie zespołu badawczego są zobligowani do zachowania poufności informacji, które zostaną pozyskane w toku badania. Dane zgromadzone w toku realizacji procesu badawczego nie zostaną ujawnione osobom trzecim.

Kontakt: Monika Sochaczewska, kierownik zespołu badawczego (nr tel. 22 339 45 19, e-mail: monika.sochaczewska@ecorys.com) lub Aleksandra Jadach-Sepioło (nr tel. 796 168 116, e-mail: ewaluacja.rewitalizacja@irmir.pl).

Ze strony Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej prace nad badaniem koordynuje Wydział Ewaluacji (Krajowa Jednostka Ewaluacji).

Kontakt: Tomasz Kula, koordynator badania (nr tel. 22 273 80 85, e-mail: Tomasz.Kula@mfipr.gov.pl), Marlena Stępień (nr tel. 22 273 80 85; e-mail: Marlena.Stepien@mfipr.gov.pl).