Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (IZ RPO WK-P) zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego „Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim”

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (IZ RPO WK-P) zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego „Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim”.

Głównym celem badania jest ocena wpływu interwencji RPO WK-P 2014-2020 na sytuację uczestników projektów kierowanych do osób pracujących na regionalnym rynku pracy oraz ocena wpływu działań podjętych w ramach Programu na wzrost aktywności zawodowej mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach badania zostanie oszacowana wartości wskaźnika Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Termin składania ofert – 25 lutego 2019 r. godz. 10:00.