Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego „Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021-2027”

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (IZ RPO WK-P) zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego „Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021-2027”.

Głównym celem badania jest dokonanie oceny funkcjonowania instrumentu RLKS w okresie 2014-2020 oraz określenie jego założeń w perspektywie 2021-2027 poprzez analizę stanu wdrożenia, rozpoznanie jego zalet i wad, a także porównanie z działaniami określonymi w ramach PROW.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie Bazy konkurencyjności.

Termin składania ofert – 18 lutego 2019 r.