Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konferencja „Priorytety wsparcia rozwoju transportu w polityce spójności po roku 2020”

13 czerwca 2018 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Priorytety wsparcia rozwoju transportu w polityce spójności po roku 2020”. Wydarzenie miało miejsce w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sali imienia Grażyny Gęsickiej.

Spotkanie otworzył  Minister Inwestycji i Rozwoju, Jerzy Kwieciński. Minister powitał obecnych gości, w tym gości z instytucji zagranicznych oraz innych ministerstw, ekspertów, przedstawicieli środowiska akademickiego, przedstawicieli administracji rządowej oraz samorządowej. Zapowiedział główne wątki konferencji, którymi były: rozwój transportu w Polsce, jego znaczenie w kolejnej perspektywie unijnej oraz finansowanie realizacji polityki transportowej po 2020 roku. Podkreślił, iż transport jest jednym z najtrudniejszych obszarów pod względem finansowym, gdyż wymaga dużych nakładów.

Następnie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Andrzej Bittel w swoim wystąpieniu podkreślił, że polityka spójności jest ważnym elementem rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, zaś budowa sieci transportowej stanowi warunek budowania konkurencyjności regionów.

Jako ostatnia w tej części spotkania głos zabrała Zastępca Dyrektora Generalnego DG Regio w Komisji Europejskiej, Maja Bakran. Dyrektor przedstawiła propozycję priorytetów UE wyznaczonych przez Komisję Europejską. Jednym z jej głównych priorytetów jest intermodalność transportu. Ponadto nacisk położony zostanie na inwestowanie w cyfryzację, bezpieczeństwo, równoważenie transportu, zwiększanie zewnętrznych połączeń i uspójnianie sieci połączeń. Pani Dyrektor dodała, że KE robi wszystko, aby możliwie najmocniej uelastyczniać i upraszczać budżet UE. Do kolejnej wiosny prace nad budżetem powinny zostać zakończone. 

Konferencja została podzielona na dwa bloki dyskusyjne. Podczas pierwszego zaprezentowano wyniki dwóch badań ewaluacyjnych przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zeszłym roku: „Efekty transportowe interwencji wspartych w ramach NSRO 2007-2013” prezentowane przez dra Michała Wolańskiego oraz „Analiza wpływu zbudowanej infrastruktury drogowej na poziom aktywności ekonomicznej w otaczających jednostkach terytorialnych” prezentowane przez dr hab. Jacka Brdulaka, prof. SGH. Następnie, przedstawione w badaniach wnioski zostały poddane dyskusji gościom panelu w składzie: prof. dr hab. Elżbieta Załoga, Uniwersytet Szczeciński, prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król, Uniwersytet Gdański, prof. dr hab. inż. Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska, dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK, Politechnika Krakowska.

Kolejny panel dotyczył strategicznych aspektów planowania polityki transportowej w Polsce. Dyskusja odbyła się przy udziale osób, odpowiedzialnych za planowanie strategiczne w zakresie transportu lub implementację założeń programowych w zakresie transportu w Polsce i Europie: Pani Mai Bakran z DG MOVE w Komisji Europejskiej, Pana Jarosława Orlińskiego, Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pana Przemysława Gorgola, Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Pana Adriana Mazura, Dyrektora Strategii Rozwoju , Ministerstwo Infrastruktury, Pana Jakuba Kapturzaka, Zastępcę Dyrektora Departamentu Transportu Kolejowego w Ministerstwie Infrastruktury, Pana Jarosława Waszkiewicza, Dyrektora  Departamentu Dróg w Ministerstwie Infrastruktury oraz  Pana Christophera Todda z DG REGIO w Komisji Europejskiej.

Poniżej można znaleźć prezentacje wygłaszane na spotkaniu: