Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POŁĄCZONE SPOTKANIE ZESPOŁU STERUJĄCEGO EWALUACJĄ POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014-2020, GRUPY STERUJĄCEJ EWALUACJĄ PO WER, KRAJOWEGO I REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW TERYTORIALNYCH

W dniach 26-27 września 2019 roku w Gdańsku odbyło się połączone spotkanie ZSE, Grupy Sterującej Ewaluacją PO WER oraz KOT i ROT. Pierwszy dzień obrad został poświęcony zagadnieniom działań podejmowanych przez jednostki w zakresie ewaluacji i analiz polityki spójności UE. Drugiego dnia uczestnicy wzięli udział w warsztatatach dotyczących stosowania zasady dostępności w ewaluacji oraz projektowania badań z zastosowaniem jakościowej analizy porównawczej.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania.

Podsumowanie zrealizowanych planowanych działań KJE oraz KOT  (PDF 1 MB)

Opracowanie metodoogii szacowania potrzeb finansowych oraz luki finansowej w obszarach polityki rozwoju wraz z pierwszym oszacowaniem  (PDF 740 KB)

Wpływ przedsięwzięć strategicznych na uwarunkowania rozwojowe obszaru - case study PKM  (PDF 12 MB)

Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS  (PDF 2 MB)

Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski i regionów w latach 2004-2018  (PDF 9 MB)

Stosowanie zasady dostępności w ewaluacji - warsztaty  (PPTX 260 KB)

Projektowanie badań z zastosowaniem jakościowej analizy porównawczej (QCA) - warsztaty  (PPTX 1 MB)

Projektowanie badań z zastosowaniem jakościowej analizy porównawczej (QCA) - kompedium materiałów  (DOCX 302 KB)

 

Wszystkie powyższe materiały zostają udostepnione do indywidualnego użytku i są chronione prawami autorskimi.

W przypadki jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z KJE.