Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Posiedzenie Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności 2014-2020 w Supraślu

Od 28 do 29 czerwca 2018 roku trwało kolejne spotkanie Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności 2014-2020. Posiedzenie miało miejsce w Supraślu i zostało zorganizowane przez Krajową Jednostkę Ewaluacyjną (KJE) przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy jednostek ewaluacyjnych działających przy Instytucjach Zarządzających oraz Pośredniczących w ramach Programów Operacyjnych. Na specjalne zaproszenie KJE, w posiedzeniu brała udział Iva Novoselac, przedstawicielka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Chorwacji, kierownik tamtejszej krajowej jednostki ewaluacyjnej.

Spotkanie otworzył zastępca dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Tomasz Kot. Uczestników posiedzenia powitała także Wioletta Dąbrowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Na posiedzeniu poruszono m.in. następujące tematy:

  • zmiany związane z niedawno upublicznionymi projektami rozporządzeń Komisji Europejskiej dot. polityki spójności po 2020 roku i ich wpływ na proces ewaluacji Polityki Spójności,
  • wyniki analizy kart oceny procesu ewaluacji badań przeprowadzonych w 2017 roku,
  • ewaluacja wsparcia w obszarze edukacji,
  • program Dostępność+.

Na zdjęciu Tomasz Kot, Zastępca Dyrektora departamentu Strategii Rozwoju przedstawia informacje o ewaluacji w kolejnym okresie programowania uczestnikom posiedzenia

Drugiego dnia posiedzenia odbyła się prelekcja na temat zmian wynikających z wejścia w życie rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) i ich wpływu na pracę jednostek ewaluacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania.

Prezentacja o stanie prac w Krajowej Jednostce Ewaluacji (PDF 414 KB)

Prezentacja na temat programu Dostępność plus (PDF 975 KB)

Prezentacja dotycząca minimalnego zakresu badania dot. edukacji (PDF 640 KB)