Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Posiedzenie Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności na lata 2014-2020 w Katowicach

W dniach 12-13 grudnia 2017 roku miało miejsce kolejne posiedzenie Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności 2014-2020. Spotkanie odbyło się w Katowicach dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

W pierwszym dniu spotkania poruszono następujące kwestie:

  • stan prac w KJE nad badaniami ewaluacyjnymi i budową potencjału ewaluacyjnego
  • prezentacja IZ PO WER/IK EFS wyników działalności prac prowadzonych w regionalnych JE
  • rekomendacje z badań ewaluacyjnych; statystyki stworzone na podstawie zamieszczonych w systemie rekomendacji, ich tematyka, status
  • wyniki ekspertyzy dotyczącej rekomendacji z badań dotyczących perspektywy 2007-2013
  • prezentacja wyników badania dot. funkcjonowania systemu ewaluacji w krajach grupy V4+4
  • badanie wskaźników rezultatu EFS w obszarze edukacji, ocena trafności i skuteczności stosowania kryteriów wyboru projektów w PO WER
  • założenia dla ewaluacji mid-term dot. postępu rzeczowego dla potrzeb przeglądu śródokresowego dla PO IiŚ

W drugim dniu spotkania przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii opowiedzieli zebranym uczestnikom o komunikacji wiedzy oraz umiejętnym raportowaniu zdobywanych informacji. Prezentujący zwracali uwagę na ustalenie celu prowadzonych badań, potrzebach odbiorców przekazywanej wiedzy i różnorodność narzędzi przydatnych w wizualizacji danych i tworzeniu raportów.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania:

 

 

Pani Barbara Szafir, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego otwiera posiedzenie Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności w Katowicach

Pan Tomasz Kot prezentuje wyniki działalności Krajowej Jednostki Ewaluacji

Dr Robert Sobiech prezentuje wyniki analizy dotyczącej rekomendacji z badań ewaluacyjnych

Pan Tomasz Kot prowadzi dyskusję wśród jednostek ewaluacyjnych

Posiedzenie Zespołu Sterującego Ewaluacją w Katowicach - uczestnicy

Panowie Mateusz Galica i Adam Polasz z PTBRiO prowadzą prelekcję dot. narzędzi użytecznych w prezentowaniu i raportowaniu