Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Usługa wykonania analizy dotyczącej oceny skuteczności i trafności przyjętego modelu finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim

Zarząd Województwa Śląskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na wykonanie analizy dotyczącej oceny skuteczności i trafności przyjętego modelu finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim

Celem analizy jest weryfikacja skuteczności i trafności przyjętego modelu finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim. Cel ten będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:

  1. Ocena przyjętych rozwiązań systemowych wraz z funkcjonującymi procedurami;
  2. Ocena zainteresowania przedsiębiorców oraz pracowników w zakresie skorzystania z usług rozwojowych w woj. śląskim. 

Zamawiający oczekuje, że w wyniku analizy wypracowany zostanie zestaw wniosków pozwalających na ewentualne wprowadzenie działań naprawczych, w celu usprawnienia działania systemu oraz dostosowania go do potrzeb przedsiębiorców i pracowników w województwie śląskim. 

Oferty można składać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Ogólna, p. 164

ul. Ligonia 46                                                                 

40-037 Katowice

Szczegółowe informacje znajdują się w biuletynie informacji publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego