Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

7. międzynarodowa konferencja poświęcona ewaluacji i monitoringowi "Kultura wiedzy na podstawie ewaluacji, audytu i monitoringu"

W dniach 19-20 października 2017 r. w Budapeszcie odbyła się siódma edycja międzynarodowej konferencji poświęconej ewaluacji i monitoringowi "Kultura wiedzy na podstawie ewaluacji, audytu i monitoringu".

Gábora Dányi podczas inauguracji konferencji

W trakcie dwudniowej konferencji poruszane były tematy związane z rolą ewaluacji w uczeniu się organizacji, monitorowaniu wyników finansowych i wdrażaniu projektów, a także wsparciem działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjności czy kwestią przyszłości polityki spójności. W panelu poświęconym polityce spójności w perspektywie 2020+ wziął udział wiceminister rozwoju Paweł Chorąży, obok przedstawicieli pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami w języku angielskim.

Eksperci podczas panelu dotyczącego innowacyjności