Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Województwo wielkopolskie zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: Ewaluacja strategii rozwoju województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020

Województwo wielkopolskie zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego "Ewaluacja strategii rozwoju województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020". Głównym celem badania jest ocena strategii rozwoju województwa wielkopolskiego jako podstawy planowania operacyjnego dla perspektywy finansowej Unii Europejskiej po 2020 roku.

Cel badania zostanie osiągnięty przez rozwiązanie problemów badawczych ujętych w poniższych obszarach badawczych: 

  • Ocena aktualności paradygmatu [1] rozwoju Strategii;
  • Ocena zaprojektowanego w Strategii pola interwencji;
  • Ocena zakresu realizacji Strategii;
  • Ocena skutków realizacji Strategii;
  • Ocena systemu zarządzania realizacją Strategii. 

Oferty należy składać do 9 sierpnia 2018 r. do godziny 9.00 w sekretariacie Departamentu Polityki Regionalnej (pokój 345) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34. 

Dokumentacja dostępna jest pod linkiem

[1] Przez paradygmat rozwoju należy rozumieć koncepcję rozwoju województwa sformułowaną w modelu rozwoju, misji, wizji oraz w celu generalnym (rozdziały VI do IX.1 Strategii).