Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na badanie WUP w Rzeszowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucja Pośrednicząca Programu Wiedza Edukacja Rozwój w województwie podkarpackim - zaprasza do zapoznania się z ogłoszeniem o zamówieniu usługi na wykonanie badania ewaluacyjnego "PO WER dla zawodowców – ocena wsparcia udzielonego absolwentom szkół zawodowych w ramach PO WER w województwie podkarpackim w obszarach kluczowych dla rozwoju regionu".

Głównym celem badania jest ocena jakości wsparcia świadczonego w ramach Działań 1.1 i 1.2 Programu Wiedza Edukacja Rozwój w województwie podkarpackim na rzecz absolwentów szkół zawodowych, będących w grupie NEET, w szczególności pod kątem zmian na regionalnym rynku pracy, związanych z rozwojem przemysłu lotniczego i okołolotniczego.

Ogłoszenie wraz ze szczegółowymi informacjami zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferty należy składać do 22 września 2017 r., do godz. 11.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów, w kancelarii – pokój nr 13.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.