Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena mechanizmów koordynacji interwencji publicznej w obszarze zdrowia, stosowanych w ramach polityki spójności w Polsce"

Krajowa Jednostka Ewaluacji w Ministerstwie Rozwoju zaprasza do zapoznania się z ogłoszeniem o zamówieniu usługi na wykonanie badania ewaluacyjnego: „Ocena mechanizmów koordynacji interwencji publicznej w obszarze zdrowia, stosowanych w ramach polityki spójności w Polsce".

Głównym celem badania jest ocena mechanizmów koordynacji interwencji publicznej ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) w obszarze zdrowia oraz ich efektów i wpływu na rozwój sektora ochrony zdrowia w Polsce (w tym na zmiany systemowe).

Ogłoszenie wraz ze szczegółowymi informacjami zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności 

Oferty należy składać w terminie 8 sierpnia 2017.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.