Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (IZ RPO WK-P) zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014-2020”.

Celem badania jest ocena skuteczności oraz efektywności dotychczas realizowanych /zrealizowanych działań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 oraz wypracowanie rozwiązań podnoszących skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia. Ponadto, w ramach badania oszacowana zostanie wartość dwóch długoterminowych wskaźników rezultatu EFS.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Termin składania ofert mija 21 maja 2019 roku.