Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wyniki analiz poświęconych wykorzystaniu przez polskich beneficjentów środków z programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską.

Na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zrealizowane zostały analizy poświęcone wykorzystaniu przez polskich beneficjentów środków z programów zarządzanych centralnie na poziomie Komisji Europejskiej.

W latach 2014-2020 stworzona została dodatkowa pula środków, która podobnie jak fundusze przeznaczone na politykę spójności, rozwój wsi i rybactwo wspiera inwestycje  - zarówno w państwach członkowskich, jak i poza granicami Unii Europejskiej. Środki te dostępne są w programach:

  • Horyzont 2020 (badania naukowe i innowacje, około 80 mld euro),
  • COSME (inwestycje małych i średnich firm 2,3 mld euro),
  • LIFE (ochrona środowiska, około 3,4 mld euro),
  • ERASMUS+ (zagraniczne studia, staże i wolontariat, około 14,7 mld euro),
  • i w ramach Instrumentu Łącząc Europę (najważniejsze w UE inwestycje w transport, telekomunikację i energetykę, ok. 30 mld euro, w tym transport ok. 24 mld euro).

Większość funduszy w programach zarządzanych centralnie dostępna jest poprzez konkursy, w których polscy wnioskodawcy muszą konkurować z podmiotami z innych krajów i budować międzynarodowe konsorcja.  Udział w tych programach nie tylko pozwala beneficjentom zdobyć środki na sfinansowanie inwestycji. Przede wszystkim projekty te dają wyjątkową możliwość zdobycia cennego doświadczenia w realizacji przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, rozszerzenia sieci kontaktów i budowy marki i wzmocnienia wizerunku, także poza granicami Polski.

Głównym celem prowadzonych analiz było stworzenie diagnozy przyczyn negatywnych trendów dotyczących udziału polskich partnerów we wskazanych programach horyzontalnych oraz sformułowanie rekomendacji w zakresie rozwiązań instytucjonalnych i operacyjnych, których wdrożenie pomogłoby polskim wnioskodawcom w większym stopniu wykorzystywać dostępne środki.

Raporty z przeprowadzonych analiz dostępne są również w zakładce analizy.

Dokumenty do pobrania:

  1. Horyzont 2020
  2. COSME i Instrumenty Finansowe 
  3. Instrument Łącząc Europę
  4. Life