Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie programu współpracy transgranicznej INTERREG 2021-2027 pomiędzy Polską i Słowacją (Program)

Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zaprasza do składania ofert na przygotowanie programu współpracy transgranicznej INTERREG 2021-2027 pomiędzy Polską i Słowacją (Program).

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie programu współpracy transgranicznej INTERREG 2021-2027 pomiędzy Polską i Słowacją (Program). Zakres i struktura Programu zostały określone w Załączniku do projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawieprzepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg).

Wykonanie zamówienia będzie podzielone na 3 etapy:

  • Etap 1 będzie obejmował prace analityczne (sporządzenie analizy społeczno-gospodarczej obszaru wsparcia, analizy SWOT/TOWS oraz drzewa problemów).
  • W etapie 2 Wykonawca przygotuje projekt Programu we współpracy z polsko-słowacką Grupą Roboczą ds. programowania (GR), przeprowadzi konsultacje społeczne projektu, wprowadzi uwagi wynikające z konsultacji i zaprezentuje GR projekt Programu uwzględniający uwagi wprowadzone w wyniku konsultacji społecznych.
  • Trzeci etap prac obejmuje współpracę z Zamawiającym na etapie negocjowania Programu z Komisją Europejską, przygotowanie i prezentowanie ostatecznej wersji Programu.

Termin składania ofert upływa 23.09.2019 roku.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty przetargowe dostępne na stronie BIP