Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na realizację badania ewaluacyjnego on-going Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2025 r.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja on-going Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2025 r.”.

Głównym celem badania będzie ocena polityki rozwoju regionalnego w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 w kontekście zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie/kraju/UE, oraz wyzwań następnej perspektywy finansowej UE po 2020 r.

W kontekście celu głównego Wykonawca zobowiązany jest zrealizować cele szczegółowe, polegające na przedstawieniu wniosków i rekomendacji dotyczących poniższych zagadnień:

  1. Aktualność Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025.
  2. Uwarunkowania regionalne, krajowe i europejskie Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025.
  3. Monitoring Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty przetargowe dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Termin składania ofert upływa 15 maja 2018 r. o godz. 10.00.