Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na realizację badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego „Ewaluacja projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2014-2020”.

Głównym celem badania jest ocena wpływu realizowanych projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na poprawę jakości życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe. Szczegółowe informacje oraz dokumenty przetargowe dostępne są na platformie zakupowej

Termin składania ofert upływa 12 sierpnia 2019 roku o godz. 10.00.