Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na realizację badania ewaluacyjnego „Wpływ interwencji RPO WiM na lata 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim”

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego „Wpływ interwencji RPO WiM na lata 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim”.

Głównym celem badania jest kompleksowa ocena oddziaływania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty przetargowe dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Termin składania ofert upływa 5 listopada 2018 r. o godz. 10.00.