Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza do składania ofert na realizację badania

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza do składania ofert na realizację badania pn. Analiza sektora transportu wodnego śródlądowego w zakresie wynikającym z modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Drogi Wodnej rzeki Wisły.

Wyniki przedmiotowej analizy będą wykorzystane między innymi w procesie przygotowania programów modernizacji śródlądowych dróg wodnych i analiz kosztów i korzyści oraz innych opracowań wymaganych przy ubieganiu się o środki na realizację inwestycji w ramach rozwoju korytarzy sieci bazowej TEN-T.

Ogłoszenie wraz ze szczegółowymi informacjami zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

Oferty należy składać do 31 stycznia 2018 roku do godz. 12:00 w Kancelarii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.