Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa śląskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2015-2018

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do składania ofert na wykonanie analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa śląskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2015-2018. 

Celem głównym analizy jest prezentacja i ocena sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w latach 2015-2018, jak również przedstawienie zmian we wskazanym zakresie czasowym w kontekście omawianych wskaźników.

Efektem przeprowadzonej analizy będzie zestaw wniosków identyfikujących wyzwania oraz problemy w województwie śląskim w ramach następujących obszarów tematycznych:

  • demografia,
  • rynek pracy,
  • integracja społeczna,
  • edukacja i wykształcenie.

Szczegółowe informacje znajdują się w biuletynie informacji publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Oferty można składać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Kancelaria Ogólna, p. 164