Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (IZ RPO WK-P) zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”.  

Celem badania jest ocena wpływu wsparcia EFS na tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój potencjału, zwiększanie zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej, ocena trwałości miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych, a także ocena funkcjonowania systemu wsparcia ekonomii społecznej realizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020. Badanie pozwoli również w ocenie stopnia realizacji wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS „Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych”.  

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Termin składania ofert – 13 września 2019 r.