Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja dotycząca wsparcia sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014-2020”

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja dotycząca wsparcia sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014-2020”. 

Celem badania jest:

  • ocena skali i zakresu wsparcia sektora przedsiębiorstw,
  • cena trafności i użyteczności zaprogramowanego wsparcia,
  • ocena barier utrudniających realizację projektów na rzecz sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014 -2020.

Ostatecznym efektem badania będzie zestaw wniosków i rekomendacji odnoszących się do zasadności wdrożenia mechanizmów naprawczych w zakresie wsparcia kierowanego dla sektora przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014-2020.

W ramach badania wypracowane będą również wnioski użyteczne dla projektowania wsparcia w perspektywie finansowej 2021+.

Tryb wyboru: Przetarg nieograniczony

Szczegółowe informacje na temat sposobu złożenia oferty oraz pozostałe informacje na temat zamówienia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego