Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego na potrzeby oszacowania wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu”

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego: Ewaluacja na potrzeby oszacowania wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu”.

Celem głównym badania jest ocena wpływu wsparcia udzielonego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego 2014-2020 na zmianę sytuacji uczestników projektów pracujących w momencie udzielenia wsparcia. 

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego