Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena czynników utrudniających zatrudnienie pracowników w ramach subsydiowanego zatrudnienia w ramach projektów finansowanych z RPO WSL 2014-2020”

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena czynników utrudniających zatrudnienie pracowników w ramach subsydiowanego zatrudnienia w ramach projektów finansowanych z RPO WSL 2014-2020”.

Celem badania jest wskazanie rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania przez beneficjentów działań 7.1 i 7.4 RPO WSL narzędzia aktywizacji zawodowej jakim jest zatrudnienie subsydiowane.
Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

  1. Ocena barier i czynników zachęcających pracodawców do zatrudniania w ramach zatrudnienia subsydiowanego, a beneficjentów do wybierania tego typu wsparcia
  2. Ocena stopnia zainteresowania pracodawców w zakresie aktywizacji zawodowej i stosowania zatrudnienia subsydiowanego

Efektem badania będzie zestaw wniosków i rekomendacji, które przyczynią się do przezwyciężenia barier w wykorzystaniu przez beneficjentów i pracodawców narzędzia jakim jest zatrudnienie subsydiowane.

Oferty można składać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Kancelaria Ogólna, p. 164
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Szczegółowe informacje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego