Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Wsparcie działań dotyczących ochrony powietrza i ograniczania ubóstwa energetycznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego”

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Wsparcie działań dotyczących ochrony powietrza i ograniczania ubóstwa energetycznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego”.

Głównym celem badania jest wypracowanie spójnego modelu wdrożeniowego na rzecz wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego działań dotyczących ochrony powietrza, doradztwa energetycznego oraz ograniczania ubóstwa energetycznego.

Efektem ewaluacji mają być możliwe i zasadne rozwiązania w zakresie wspierania w ramach Programu wymiany kotłów, doradztwa energetycznego oraz dofinansowania do kosztów ogrzewania w celu ograniczania ubóstwa energetycznego. Rekomendowane rozwiązania powinny jednocześnie wpisywać się w politykę państwa dotyczącą ochrony powietrza i uzupełniać działania prowadzone na szczeblu krajowym.

Tryb wyboru: Przetarg nieograniczony

Oferty można składać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Ogólna, p. 164

ul. Ligonia 46

40-037 Katowice

Szczegółowe informacje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego