Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania pt. „Ewaluacja dotycząca udziału podmiotów III sektora w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania pt. „Ewaluacja dotycząca udziału podmiotów III sektora w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

Celem badania jest ocena zaangażowania podmiotów III sektora w realizację celów RPO WSL 2014-2020 oraz jakości działań przez nich realizowanych poprzez:

  • analizę potencjału oraz potrzeb podmiotów III sektora;
  • analizę aktywności i skuteczności podmiotów III sektora w aplikowaniu i realizacji projektów dofinansowanych z RPO WSL 2014-2020;
  • analizę czynników zachęcających oraz utrudniających aktywność i realizację projektów realizowanych przez podmioty III sektora.

Efektem przeprowadzonej ewaluacji będzie zestaw wniosków i rekomendacji, które należy podjąć, aby zwiększyć udział podmiotów III sektora w wykorzystaniu środków z RPO WSL oraz podnieść jakość projektów realizowanych przez te podmioty. Ponadto wyniki z badania powinny wskazać również takie rozwiązania, które mogłyby zostać zaimplementowane w przyszłej perspektywie finansowej.

Tryb wyboru: Przetarg nieograniczony.

Szczegółowe informacje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego