Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na "Wykonanie usługi badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020"

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w postępowaniu "Wykonanie usługi badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020".

Ogłoszenie i dokumentacja postępowania dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiwgo Województwa Wielkopolskiego 

Celem badania jest dokonanie oceny skuteczności RIS3 (realizacji celów, wdrażania) oraz efektywności (kosztowej), użyteczności i jakości uzyskanych efektów w zakresie podniesienia innowacyjności i konkurencyjności województwa wielkopolskiego, a także oceny adekwatności celów RIS3 do potrzeb województwa.