Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi badawczej "Ekspertyza dotycząca oszacowania kosztu jednostkowego aktywizacji grup odbiorców wsparcia działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu 2014+"

Celem zamówienia jest realizacja ekspertyzy, która ma doprowadzić do oszacowania kosztu jednostkowego aktywizacji grup odbiorców wsparcia Działania 7.1 WRPO 2014+ (osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem)  z uwzględnieniem obecnych i prognozowanych warunków społecznych i gospodarczych regionu.

Cel ekspertyzy zostanie osiągnięty przez rozwiązanie zadań badawczych:

  1. analizę aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie wielkopolskim w kontekście osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwzględnieniem usług aktywnej integracji (zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej) wraz z prognozą kierunków zmian w kolejnych latach;
  2. oszacowanie kosztu ekonomicznego aktywizacji pojedynczej osoby oraz zalecanego czasu trwania poszczególnych form wsparcia (pakietów form wsparcia);
  3. wskazanie dopasowanych do grup odbiorców działania 7.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu (WRPO) 2014+:
  • form wsparcia (pakietów form wsparcia),
  • kosztów ekonomicznych aktywizacji pojedynczej osoby (w tym z wyszczególnieniem kosztów poszczególnych form wsparcia),
  • zalecanego czasu trwania poszczególnych form wsparcia (pakietów form wsparcia).

Oferty w wersji elektronicznej należy składać do 17 września 2018 r. na adresy: adrian.nejman@umww.plpatrycja.wirth@umww.pl   

Dokumentacja dostępna jest pod adresem: https://bip.umww.pl/292---648---k_74---wszczecie-czynnosci-majacych-na-celu-udzielenie