Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Przyszłość zreformowanej Polityki Spójności w kontekście nowych uwarunkowań - Dr Erich Unterwurzacher, Komisja Europejska:

 • Dr Erich Unterwurzacher

Robić więcej za mniej? Wyzwania dla Polityki Spójności w latach 2021–27:

 • Prof. John Bachtler

Bardziej inteligentna Europa (CP1):

 • Dr hab. Adam Ambroziak

Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa (CP2):

 • Moderator: Marcin Roszkowski

 • Krzysztof Kasprzyk

Europa bliżej obywateli – wsparcie małych i średnich miast (CP5):

 • Moderator: Maciej Kolczyński

 • Dr hab. Ewa Korcelli-Olejniczak

 • Dr Karol Janas

 • Dr Martin Ferry

Europa o silniejszym wymiarze społecznym – aktywizacja zawodowa i edukacja (CP4):

 • Moderator: Piotr Stronkowski

 • Dr Magdalena Jelonek

 • Irena Wolińska

 • Prof. Mirosław Grewiński

Lepiej połączona Europa – dostępność transportowa (CP3):

 • Moderator: Przemysław Gorgol

 • Dr hab. Jana Pieriegud

Czy nadchodzi kryzys ewaluacji polityk publicznych? - Prof. Jarosław Górniak: 

 • Prof. dr hab. Jarosław Górniak

Quo vadis ewaluacjo? Modele rozwoju systemów ewaluacji. Przyszłość ewaluacji w ramach PS 2021+ :

 • Jana Drlíková

 • Dr hab. Karol Olejniczak

Kontrfaktyczne ewaluacje wpływu, w podejściu makroekonomicznym :

 • Prof. Janusz Zaleski

 • Dr Zbigniew Mogiła

 • Prof. Andrea Caragliu

Analizy behawioralne – przegląd dobrych praktyk metodologicznych:

 • Moderator: Paweł Śliwowski

 • Dr Thomas Dirkmaat

 • Rachael Singleton

Metodologia wskaźników syntetycznych i ich wykorzystanie do mierzenia efektów interwencji publicznych:

 • Moderator:Piotr Arak

Znane metody, nowe wykorzystanie w ewaluacji Polityki Spójności UE:

 • Dr Agnieszka Skowrońska

 • Beata Ciężka

 • Agnieszka Szczurek

 • Anna Kowalewska

Jak "uchwycić nieuchwytne"? Monitoring i ewaluacja nowych celów strategicznych z wykorzystaniem dostępnych klasyfikacji statystycznych:

 • Dr Piotr Tamowicz

Policy-lab - rola ewaluacji w projektowaniu usług publicznych :

 • Moderator: dr hab. Karol Olejniczak

 • Jan Hněvkovský

 • Thijs van Exel

 • Dr Anna Whicher