Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Naglowek strony 2005

I Konferencja Ewaluacyjna "EWALUACJA PROGRAMÓW O CHARAKTERZE SPOŁECZNO - GOSPODARCZYM FINANANSOWANYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH"

Warszawa, 16 Września 2005, Hotel Radisson SAS, ulica Grzybowska 24

PROGRAM KONFERENCJI

9.30 Rejestracja uczestników

10.00 OTWARCIE

Konferencję otworzą:

Marek Szczepański – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy

oraz

Mirosław Marek – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

10.20:10.40 Elliot Stern

Wykład inauguracyjny - „Rozwój możliwości i zastosowań ewaluacji.”

10.40:11.00 Piotr Żuber, Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Gospodarki i Pracy „Rynek ewaluacji w Polsce – diagnoza stanu i perspektywy rozwoju.”

11.00:12.30  SESJA I Europejskie praktyki i rozwiązania w zakresie ewaluacji programów społeczno – gospodarczych sektora publicznego.

Petri Uusikylä, Fińskie Towarzystwo Ewaluacyjne „Między ewaluacją na poziomie programu a zintegrowaną oceną wpływu.”

David Hegarty, były Kierownik Jednostki ds. Ewaluacji NPR/PWW w Irlandii „Budowanie potencjału ewaluacyjnego: doświadczenie Irlandii.”

Sara Hector, European Commission, DG Budget - Evaluation Unit„Ewaluacja w Komisji Europejskiej - dotychczasowe osiągnięcia i obecne wyzwania.”

Sandra Speer, Europejskie Towarzystwo Ewaluacyjne„Ewaluacja programów spoleczno-gospodarczych - doświadczenia niemieckie.”

12.30:12.45 DYSKUSJA

12.45:13.00 Przerwa

13.00:14.30 SESJA II Zarządzanie oparte na wiedzy – wykorzystanie wyników ewaluacji w procesie zarządzania.

Prof. Jarosław Górniak, Uniwersytet Jagielloński „Ewaluacja jako czynnik doskonalenia zarządzania strategicznego w administracji publicznej: projekt SAPER.”

Kai Stryczynski, European Commission - DG Regio "Tworzenie struktur ewaluacyjnych: perspektywa użytkownika i podejście strategiczne"

Monika Kusina–Pycińska, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej„Wykorzystywanie wyników ewaluacji w procesie zarządzania projektem - doświadczenia Jednostki Ewaluacyjnej Narodowego Koordynatora Pomocy dla programów Phare i Środki Przejściowe.”

14.15:14.30 DYSKUSJA

14.30:15.30 LUNCH

15.30:17.00 SESJA III Budowanie potencjału ewaluacyjnego w Polsce.

Prof. Leszek Korporowicz, Uniwersytet Warszawski „Budowanie potencjału ewaluacyjnego.”

Olivier Rouland, European Commission - DG Employment, Social Policy and Equal Opportunities „Budowanie potencjału ewaluacyjnego w Unii Europejskiej: wskazówki dla Polski.”

Elżbieta Opałka, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Krajowa Jednostka Oceny „Plan działań ewaluacyjnych NPR/PWW na lata 2004-2006.”

16.30:17.00 DYSKUSJA

17.00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Agnieszka Tokaj-Krzewska, Dyrektor Zespołu Programowania i Ewaluacji w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

17.10Poczęstunek