Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Naglowek strony 2005

Uwaga! poniższa strona ma charakter archiwalny!

Szanowni Państwo!

Ministerstwo Gospodarki i Pracy - Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Krajowa Jednostka Oceny i Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają do wzięcia udziału w pierwszej konferencji ewaluacyjnej pt. "Ewaluacja programów o charakterze społeczno - gospodarczym finansowanych z funduszy strukturalnych".

Konferencja odbędzie się w dniu 16 września 2005 roku w Warszawie.

W Unii Europejskiej ewaluacja jest ujmowana jako nieodłączny element sfery projektowania i wdrażania skutecznej pomocy publicznej. Dlatego tematem przewodnim konferencji będzie wykorzystanie wyników ewaluacji programów, w procesie zarządzania interwencją społeczno-gospodarczą. Szczególny akcent uczestników konferencji zostanie położony na ewaluację programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych. Eksperci, uczestnicy konferencji zaprezentują polskie doświadczenia oraz europejskie praktyki i rozwiązania w zakresie ewaluacji programów społeczno-gospodarczych, a także podejmą kwestię budowania w Polsce potencjału ewaluacyjnego i szeroko rozumianej kultury ewaluacyjnej. Zaproszeni prelegenci to przedstawiciele m.in. Europejskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, Fińskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz eksperci twinningowi w dziedzinie ewaluacji z Wielkiej Brytanii, Walii i Włoch. 

Wykład inauguracyjny wygłosi Elliot Stern. Ponadto w konferencji wezmą udział zagraniczni i krajowi goście: eksperci w dziedzinie ewaluacji, przedstawiciele międzynarodowego środowiska ewaluatorów, administracji publicznej oraz szereg wybitnych gości ze środowisk akademickich i stowarzyszeń branżowych.