Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ewaluacja. II konferencja ewaluacyjna. Ewaluacja ex ante jako narzędzie doskonalenia zarządzania strategicznego w administracji publicznej

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają do wzięcia udziału w drugiej międzynarodowej konferencji ewaluacyjnej pt. ”Ewaluacja ex-ante jako narzędzie doskonalenia zarządzania strategicznego w administracji publicznej”.

Ewaluacja jest podstawowym i nieodłącznym elementem procesu projektowania i wdrażania skutecznej pomocy publicznej. Ewaluacja ex-ante służy identyfikacji i ocenie dysproporcji, luk i potencjału rozwojowego, zakładanych celów, przewidywanych rezultatów, ujętych ilościowo wartości docelowych, w razie potrzeby spójności strategii proponowanej dla regionu, wspólnotowej wartości dodanej, zakresu w jakim uwzględniono priorytety Wspólnoty, wniosków z poprzedniego procesu programowania oraz jakości procedur wdrażania, monitorowania, oceny i zarządzania finansowego. (Artykuł 48 ust.2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.).Nasz kraj ma przed sobą niepowtarzalną szansę na dokonanie skoku w rozwoju społeczno-gospodarczym. Przełom ten może dokonać się dzięki rekordowym środkom przyznanym Polsce przez Unię Europejską na lata 2007-2013. Środki z Funduszy Strukturalnych, wraz z dodatkowymi środkami z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego wyniosą 85,6 mld. euro. Po uwzględnieniu współfinansowania przez Polskę ze środków publicznych i wkładu prywatnego suma ta wyniesie 110,4 mld. euro. Dlatego szczególnie ważne jest przeprowadzenie ewaluacji ex-ante Programów Operacyjnych realizowanych przez władze publiczne, tak by projektowane interwencje były realizowane w możliwie w najbardziej efektywny i skuteczny sposób.

Celem II konferencji ewaluacyjnej jest intensyfikacja wymiany doświadczeń pomiędzy starymi i nowymi państwami członkowskimi UE w dziedzinie ewaluacji ex-ante oraz dobrych praktyk ewaluacyjnych. Konferencja ma również na celu zintensyfikowanie współpracy w tym obszarze oraz wzmacniania potencjału ewaluacyjnego.

Zaproszeni prelegenci, reprezentujący Komisję Europejską, administrację publiczną (Polska, Republika Czeska, Włochy), środowiska naukowe oraz prywatne firmy zajmujące się zagadnieniem ewaluacji, zaprezentują swoje dotychczasowe doświadczenia z zakresu przeprowadzenia ewaluacji ex-ante.