Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ewaluacja. II konferencja ewaluacyjna. Ewaluacja ex ante jako narzędzie doskonalenia zarządzania strategicznego w administracji publicznej

Organizatorami konferencji pt. "Ewaluacja ex-ante jako narzędzie doskonalenia zarządzania strategicznego w administracji publicznej" są:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej - Krajowa Jednostka Oceny
Krajowa Jednostka Oceny (KJO) zgodnie z Ustawą o Narodowym Planie Rozwoju (art. 58 ust. 1) odpowiada za ewaluację Narodowego Planu Rozwoju. Krajowa Jednostka Oceny powstała w kwietniu 2004 r. jako Zespół ds. Oceny w ramach Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Departament ten koordynuje zarówno działania z zakresu programowania interwencji funduszy Unii Europejskiej w Polsce, jak i sprawuje nadzór nad przebiegiem procesu realizacji Narodowego Planu Rozwoju, w tym pełni rolę Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest Agencją rządową podlegającą Ministrowi Gospodarki i Pracy . Powstała na mocy Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jej zadaniem jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. PARP jest także jedną z instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie działań finansowanych z Funduszy Strukturalnych. W strukturę organizacyjną Agencji wpisana jest jednostka odpowiedzialna za ewaluację wdrażanych przez PARP programów - jest nią Zespół Programowania i Ewaluacji.

Komitet organizacyjny konferencji:

Dr Piotr Żuber - Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Dr Agnieszka Tokaj-Krzewska - Dyrektor Zespołu Programowania i Ewaluacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Stanisław Bienias - Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej - Krajowa Jednostka Oceny, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Tomasz Gapski - Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej - Krajowa Jednostka Oceny, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Piotr Strzęboszewski - Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej - Krajowa Jednostka Oceny, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Agnieszka Haber - Zespół Programowania i Ewaluacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Jacek Pokorski - Zespół Programowania i Ewaluacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Maciej Szałaj - Zespół Programowania i Ewaluacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Rafał Trzciński - Zespół Programowania i Ewaluacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Katarzyna Ekiert

Agnieszka Sternik