Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ewaluacja. II konferencja ewaluacyjna. Ewaluacja ex ante jako narzędzie doskonalenia zarządzania strategicznego w administracji publicznej

PROGRAM KONFERENCJI

14.10 Ocena najczęściej stosowanych rozwiązań w kontekście zadań i standardów związanych z ewaluacją ex-ante

9.30  Rejestracja uczestników
I. OTWARCIE KONFERENCJI
10.00   Powitanie, prezentacja celu konferencji
Danuta Jabłońska – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz
Jerzy Kwieciński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
10.15  Wykład inauguracyjny - Doświadczenia w ewaluacji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
Prof. Douglas Yuill
10.45  Ewaluacja ex-ante jako czynnik doskonalenia zarządzania strategicznego programami finansowanymi z Funduszy Strukturalnych
Olivier Rouland KE
11.10-11.25 Przerwa kawowa
  II. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ STARYCH/ NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH W DZIEDZINIE EWALUACJI EX-ANTE W SEKTORZE PUBLICZNYM (TZW. DOBRYCH PRAKTYK) ORAZ WYKORZYSTANIA EWALUACJI W PROGRAMOWANIU INTERWENCJI PUBLICZNYCH

MODERATOR: Agnieszka Tokaj-Krzewska
11.25  Włoskie doświadczenia w realizacji ewaluacji ex-ante
Laura Raimondo - Włoska Jednostka Ewaluacyjna
11.45  Czeskie doświadczenia w prowadzeniu ewaluacji ex-ante
Michal Kokeŝ - Czeska Jednostka Ewaluacyjna
12.10  Polskie doświadczenia w prowadzeniu ewaluacji ex-ante - dotychczasowa praktyka
Prof. J. Szlachta
12.35   Ewaluacja ex-ante jako czynnik doskonalenia zarządzania strategicznego w administracji publicznej.
Zastosowanie wyników ewaluacji ex ante w procesie zarządzania programem - doświadczenia MRR
Dyr. Piotr Żuber - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
13.00-14.10 Lunch
    III. METODOLOGIA BADAŃ EWALUACJI EX-ANTE I WYKORZYSTANIA WYNIKÓW EWALUACJI

MODERATOR: Eliot Stern
Jacek Walendowski - Technopolis
Anneke Slob - ECORYS Nederland
15.00  Zastosowania modeli makroekonomicznych w realizacji ewaluacji ex - ante
dr John Bradley
15.35  Realizacja ewaluacji ex ante i wykorzystanie wyników w procesie zarządzania projektami/programami
Richard Hummelbrunner
16.00 Dyskusja. Moderator: Eliot Stern
16.30  Podsumowanie i zamknięcie konferencji
Eliot Stern