Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ewaluacja. III Konferencja Ewaluacyjna. Rola ewaluacji w kreowaniu polityki spójności. Warszawa 25.10.2007

 9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 Otwarcie konferencji

Danuta Jabłońska - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

Jerzy Kwieciński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

10.15 Wykład inauguracyjny

Rola ewaluacji w kreowaniu polityki spójności

Veronica Gaffey - Dyrektor Jednostki Ewaluacyjnej DG Regio, Komisja Europejska

10.35 Przerwa kawowa

10.50 - 12.20 - Sesje panelowe - Część I

 

Panel I Organizacja systemu ewaluacji w Polsce w okresie 2007-2013.

Plany i wyzwania.

 • Ewaluacja na poziomie krajowym.Stanisław Bienias, Naczelnik Wydziału Ewaluacji DKS, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Ewaluacja na poziomie regionalnym.Radomir Matczak, Zastęca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Ewaluacja - podejście sektorowe.Monika Pałasz, Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych IZ PO IiŚ, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Ocena polskiego systemu ewaluacji. Axel Brouwer

Moderator: dr Piotr Żuber, Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Panel II Metodologia badań ewaluacyjnych.

Wyzwania dla badania skuteczności polityki spójności.

 • Zastosowanie ewaluacji w tworzeniu strategii rozwoju regionów. prof. Grzegorz Gorzelak, Uniwersytet Warszawski
 • Wskaźniki - instrument pomiaru skuteczności i efektywności polityki spójności.prof. Jarosław Górniak, Uniwersytet Jagielloński dr Stanisław Mazur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ocena efektywności i oddziaływania interwencji publicznych skierowanych do sektora MSP. Gareth Williams, Old Bell3Richard Gaunt, CRG Research Ltd.

Moderator: Agnieszka Rybińska, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

12.20 – 13.00 Przerwa obiadowa
13.00 – 14.15 - Sesje panelowe - Część II

 Panel III Efekty polityki spójności – prezentacja wybranych badań ewaluacyjnych i ich wyników z okresu 2004-2006.

 • Efekty realizacji polityki spójności w Polsce. Osiągnięcia.dr Piotr Żuber, Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Przełamywanie barier, rozwijanie kompetencji - badanie losów uczestników projektów SPO RZL. Piotr Stronkowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszu Społecznym, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Ocena rezultatów SPO WKP. Systemowe podejście do mierzenia długofalowych efektów programu.przedstawiciel Instytucji Wdrażającej SPO WKP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Moderator: prof. Jacek Szlachta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Panel IV Ukierunkowanie ewaluacji na wykorzystanie jej wyników. Doświadczenia międzynarodowe.

 • Rozwiązania systemowe sprzyjające wykorzystaniu wyników ewaluacji – najlepsze rozwiązania europejskie. Laura Polverari, Senior Research Fellow, European Policies Research Centre
 • Wykorzystanie ewaluacji w USA – bieżąca debata. prof. Christina A. Christie, Claremont Graduate University
 • Innowacyjne sposoby włączenia ewaluacji w proces zarządzania. Richard Thurston, Przewodniczący United Kingdom Evaluation Society
 • Wkład ewaluacji w proces zarządzania polityką spójności. Paul Casey, Dyrektor WEFO Research, Monitoring and Evaluation Branch

Moderator: Danuta Jabłońska, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości