Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konferencja Ewaluacyjna 2008

Szanowni Państwo, 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają Państwa do udziału w IV Konferencji Ewaluacyjnej "Ewaluacja - kluczowy instrument poprawy jakości działań administracji publicznej".

Celem Konferencji jest wskazanie potencjału ewaluacji jako instrumentu usprawniającego funkcjonowanie instytucji. Skala i złożoność problemów, z jakimi mierzy się obecnie administracja publiczna różnych krajów i szczebli wymaga niespotykanej dotąd elastyczności i dynamiki. Skuteczność praktyk i stylów działania zakorzenionych przez dziesięciolecia w lokalnych kulturach administracyjnych zostaje przez to znacznie ograniczona, co tworzy palącą potrzebę nowych rozwiązań. Wykorzystanie zróżnicowanych, także mniej znanych i rzadziej branych pod uwagę, funkcji ewaluacji stanowić może ważną odpowiedź na tego rodzaju potrzeby. Dyskusja nad rolą i funkcją ewaluacji wobec kluczowych wyzwań stojących współcześnie przed instytucjami sektora publicznego i partnerami społeczenymi będzie kluczowym elementem tegorocznej Konferencji Ewaluacyjnej.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz uznani akademicy i eksperci instytucji międzynarodowych.