Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konferencja Ewaluacyjna 2008

Program konferencji

10.00 - 10.30 Rejestracja uczestników


10.30 - 10.50 Otwarcie konferencji


Hanna Jahns - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
Danuta Jabłońska - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości


10.50 – 11.50 Wykłady plenarne


Thomas A. Bernes - Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Ewaluacja, uczenie i odpowiedzialność: MFW w czasie kryzysu

Dariusz Daniluk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Ewaluacja jako instrument oceny jakości wykorzystania krajowych środków publicznych
– perspektywa zastosowania w kontekście prac nad budżetem zadaniowym


Dr Piotr Żuber - Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Wykorzystanie ewaluacji w praktyce funkcjonowania administracji publicznej – dotychczasowe doświadczenia


11.50 Przerwa kawowa


12.10 - 13.40 Sesja panelowa


Panel I
Rola ewaluacji w zwiększaniu efektywności działań administracji


Moderator:
Agnieszka Rybińska - Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Panel II
Ewaluacja wobec nadchodzących wyzwań nowoczesności


Moderator:
Prof. dr hab. Leszek Korporowicz
Panel III
Nowe podejścia w metodologii
badań ewaluacyjnych


Moderator:
Prof. dr hab. Jarosław Górniak, Uniwersytet JagiellońskiEwaluacja i dobre rządzenie: wyzwania (post) nowoczesności
Prof. Giandomenico Majone, European University Institute
Ewaluacja – polityka rozwoju i zmiana instytucjonalna
Prof. Ulrich Schiefer, Uniwersytet w Lizbonie
Rola sieci w rozwoju obszarów wiejskich
i ich implikacje dla ewaluacji ex-ante.
Przypadek sieci informacji i regionalnej
dyfuzji innowacji

Prof. Christian Henning, Uniwersytet w Kilonii
Ewaluacje w demokratycznym społeczeństwie
Prof. Kazimierz Frieske, Uniwersytet Warszawski
Ewaluacja i wspieranie potencjału instytucji publicznych w obliczu wyzwań stojących przez obszarami wiejskimi
Dr Jose M. Diaz-Puente, Politechnika Madrycka
Rozwój i wykorzystanie zaawansowanych metod ilościowych w ewaluacji ex-post Programów rozwoju obszarów wiejskich oraz Funduszy strukturalnych
Dr Jerzy Michałek, Uniwersytet w Kilonii
Ewaluacja - platforma współpracy środowisk naukowych z administracją publiczną
Prof. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Ewaluacja jako narzędzie usprawniania działań
Niels Dabelstein, Duński Instytut Studiów Międzynarodowych
W poszukiwaniu metod ewaluacji efektów programów publicznych
Dr Karol Olejniczak, EUROREG Uniwersytet Warszawski