Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

9.30 - 10.00  Rejestracja uczestników
Otwarcie konferencji
10.00 Powitanie
Hanna Jahns - Sekretarz Stanu - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Agnieszka Rybińska - Zastępca Prezesa - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
10.20  Ewaluacja jako narzędzie podnoszenia jakości wydatkowania środków publicznych - przypadek amerykańskich pakietów antykryzysowych
Jonathan D. Breul - Executive Director, IBM Center for the Business of Government
Ewaluacja interwencji - ewaluacja w procesach tworzenia i finansowania polityki rozwoju
Ewaluacja polskiej polityki rozwoju – doświadczenia i perspektywy
dr Piotr Żuber - Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
11.10 Ewaluacja w zarządzaniu działaniami Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Werner Schmidt - Europejski Bank Inwestycyjny
11.30 Informacyjne podstawy ewaluacji i interwencji
Prof. zw. dr hab. Józef Oleński - Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
11.50 Ewaluacja interwencji adresowanych do polskich przedsiębiorstw
Rafał Trzciński - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
12.10  Przerwa kawowa
Nurt ewaluacji permanentnej – ewaluacja jako stałe narzędzie poprawy wydatkowania środków publicznych
12.30 Wzmocnienie dyscypliny finansów publicznych. Jaka może być rola ewaluacji?
Dariusz Daniluk - Podsekretarz Stanu - Ministerstwo Finansów
12.50 Perspektywy wykorzystania ewaluacji w obszarze krajowych środków publicznych
dr Agnieszka Chłoń-Domińczak- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
13.10 Ewaluacja i budżet zadaniowy w praktyce instytucji międzynarodowych
Manuel Castro - Independent Evaluation Group, Bank Światowy
13.30 Ewaluacja w procesie budżetowania zadaniowego – doświadczenia holenderskie
Peter van der Knaap - The Netherlands Court of Audit
13.50 Dyskusja
14.20  Podsumowanie i zamknięcie konferencji
Przedstawiciele MRR i PARP
  Lunch