Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nagłówek strony archiwalnej konferencji 2012

PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ PIERWSZY - 12 LISTOPAD 2012 r.
SYSTEM EWALUACJI I JEGO OTOCZENIE

11.30-12.00 Rejestracja uczestników
12.00-12.20 Otwarcie konferencji
  Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego
  Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
12.20-14.00 SESJA PLENARNA – panel dyskusyjny
 

Polska należy do grona krajów, w których realizowana jest największa liczba badań ewaluacyjnych. Na przestrzeni ostatnich lat obserwowaliśmy także dynamiczny rozwój potencjału ewaluacyjnego rodzimych instytucji. Systematycznie poprawia się również poziom wykorzystywanej metodologii, a środowisko branżowe wykazuje dużą aktywność. Pomimo występowania tych pozytywnych zjawisk, nadal obserwujemy nie w pełni satysfakcjonujące powiązanie ewaluacji z politykami publicznymi. Jest to jedna z najważniejszych słabości polskiej polityki rozwojowej. Celem sesji będzie dyskusja nad przyczynami takiego stanu rzeczy oraz sposobami jego poprawy.

  Moderator: Konrad Niklewicz - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  Paneliści:
 • Prof. Janusz T. Hryniewicz
 • Prof. Kazimierz Frieske
 • Prof. Jarosław Górniak
 • Prof. Krzysztof Obłój
13.45-14.00 Podsumowanie dyskusji w panelu
14.00-15.00 Lunch
15.00-16.00 Część druga - Wykorzystanie wiedzy w administracji publicznej – perspektywy i wyzwania
  Moderator: Piotr Żuber - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  Uczestnicy:
 • Veronica Gaffey - DG REGIO, Komisja Europejska
 • Antonella Schulte-Braucks - DG EMPL, Komisja Europejska
 • Maciej Drozd - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Vladimir Kvaca - Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych - Czechy

 

DZIEŃ DRUGI - 13 LISTOPAD 2012 r.
NADCHODZĄCE WYZWANIA W OBSZARZE REALIZACJI BADAŃ EWALUACYJNYCH

09.30-10.00 Rejestracja uczestników
10.00-10.20 Otwarcie drugiego dnia Konferencji
  Marceli Niezgoda - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
10.20-11.00 Część pierwsza: Wykład plenarny
  Prof. Michael Scriven - Claremont Graduate University (wideokonferencja)
  Ewaluacja jako rewolucyjna dyscyplina
11.00-11.30 Przerwa kawowa
11.30-13.30 Część druga: równoległe panele dyskusyjne - Sesja I
Panel I
Meta-ewaluacja oraz zagadnienie prognozowania efektów interwencji, jako punkt wyjścia do ewaluacji ex-ante
  Panel II
Wskaźniki – Nowa logika interwencji a praktyczne zastosowanie w programowaniu, monitorowaniu i ewaluacji programów operacyjnych
Moderator: Piotr Krasuski
Prelegenci:
 • Veronica Gaffey - DG REGIO, Komisja Europejska
 • dr Maciej Gajewski - PAG Uniconsult
 • Prof. Jochen Kluve - Humboldt-Universität zu Berlin
 • dr Karol Olejniczak - EUROREG UW
  Moderator: Stanisław Bienias
Prelegenci:
 • Adam Abdulwahab - DG REGIO, Komisja Europejska
 • Kamil Valica - DG EMPL, Komisja Europejska
 • Atilla Beres - Węgierska Narodowa Agencja Rozwoju
 • Radomir Matczak - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 
13.30-14.30 Lunch
14.30 - 16.30 Równoległe panele dyskusyjne - Sesja II
Panel III
Zamówienia publiczne w ewaluacji – bariery i potencjalne kierunki usprawnień
  Panel IV
Wyzwania stojące przed badaniami oddziaływania interwencji publicznych
  Panel V
I kto nas zrozumie? – język ewaluacji a język potoczny
Moderator: Tomasz Konieczny
Prelegenci:
 • Jacek Sadowy
  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
 • Jerzy Pieróg
  Ekpert w dziedzinie prawa zamówień publicznych
 • Bartosz Ledzion - EGO
 • dr Jerzy Głuszyński - ProPublicum
  Moderator: Profesor Jarosław Górniak
Prelegenci:
 • dr Phil Davies
  3ie - International Initiative for Impact Evaluation
 • Daniel Fujiwara
  UK Cabinet Office, London School of Economics
 • Prof. Michael Wiseman
  The George Washington University
  Moderator: Agnieszka Haber
Prelegenci:
 • dr Tomasz Piekot - Uniwersytet Wrocławski
 • dr Marcin Poprawa - Uniwersytet Wrocławski
 • Mateusz Zmyślony - Grupa ESKADRA
 
 

16.30 Podsumowanie dyskusji w panelach i zamknięcie konferencji