Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nagłówek strony archiwalnej konferencji 2015

Organizatorzy XI Konferencji Ewaluacyjnej

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Krajowa Jednostka Ewaluacji (KJE) w Departamencie Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

Podmiot powstały w 2004 r., do którego zadań należy koordynacja ewaluacji polityki spójności, realizacja analiz i ewaluacji horyzontalnych w ramach polityki spójności oraz koordynacja i realizacja procesu budowy kultury ewaluacji w Polsce.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności - Sekcja Ewaluacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest Agencją rządową podlegającą Ministrowi Gospodarki. Powstała na mocy Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jej zadaniem jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. PARP jest także jedną z instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie działań finansowanych z Funduszy Strukturalnych. 

 

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne jest stowarzyszeniem działającym już od 15 lat w Polsce. Jego misją jest szerzenie kultury ewaluacyjnej we wszystkich sektorach państwa poprzez organizację projektów obywatelskich, seminariów edukacyjnych oraz szkoleń komercyjnych. Jest organizatorem, współorganizatorem bądź patronem wielu krajowych i regionalnych wydarzeń związanych z ewaluacją. Od lat jest aktywnym członkiem Europejskiej Sieci Towarzystw Ewaluacyjnych (NESE).