Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nagłówek strony archiwalnej konferencji 2015

 

28 Września - I dzień konferencji

09:00-09:30 Rejestracja uczestników
09:30-10:30 Powitanie i otwarcie konferencji
Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
Przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego
10:30-11:15 Światowe obchody Międzynarodowego Roku Ewaluacji - wykład otwierający
Jim Rugh, EvalPartners
11:15-11:45 Ewaluacja ex-post polityki spójności 2007-2013 oraz wyzwania stojące przed ewaluacją w okresie 2014-2020
Mariana Hristcheva, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej

11:45-12:00

Przerwa kawowa
12:00-13:30
Panel I   Panel II
Moderator: Stanisław Sudak, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ocena wpływu realizacji polityki spójności na kształtowanie się wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym za pomocą ilościowego modelu ekonomicznego
Zbigniew Mogiła, WARR

Ocena wpływu polityki spójności na rozwój Słowacji (z wykorzystaniem modelu ekonometrycznego)
Marek Radvansky, Słowacka Akademia Nauk

Ewaluacja ex-post dostępności transportowej regionów z wykorzystaniem WMDT
Tomasz Komornicki, Piotr Rosik, Instytut Geografii i Przestrzenego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk
  Moderator: Piotr Stronkowski

Ewaluacja ex-post EFS 2007-2013: Inwestycje w Kapitał Ludzki
Jeanette Monier, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

Ewaluacja ex-post EFS 2007-2013: Wsparcie dla integracji rynku pracy i w społeczeństwie grup w trudnej sytuacji życiowej
Jeanette Monier, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych POKL oraz wpływu środków EFS na osiągnięte rezultaty w ramach poszczególnych obszarów interwencji Programu
Ewa Kusideł, konsorcjum Laboratorium Badań Społecznych Sp. z o.o. i Primus

Wpływ funduszy strukturalnych UE na rozwój kapitału ludzkiego: cele i wyniki
Jonas Jatkauskas, BGI Consulting, Litwa

13:30-13:50

Przerwa kawowa
13:50-15:35
Panel III   Panel IV
Moderator: Paulina Zadura-Lichota, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Badania i innowacje w MŚP oraz rozwój MŚP
Marielle Riché, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej

Ocena wpływu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
Adam Miller, WYG PSDB Sp. z o.o.

Ewaluacja kontrfaktyczna wpływu zwrotnej i bezzwrotnej pomocy finansowej dla MŚP na Węgrzech
Gyula Szőke, Departament Monitoringu i Ewaluacji, Kancelaria Premiera, Węgry
Attila Béres, Equinox

Prezentacja wyników I etapu badania "Efekty wsparcia przedsiębiorstw RPO oraz POIG. Analiza kontrfaktyczna"
Rafał Trzciński, Główny Urząd Statystyczny
Dominik Rozkrut, Główny Urząd Statystyczny
  Moderator: Agnieszka Dawydzik, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Regionalny wymiar interwencji środowiskowej
Radomir Dyjak, Fundeko

Ewaluacja ex post "Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno gospodarczy Polski Wschodniej"
Andrzej Regulski, IMAPP Sp. z o.o.

Efekty inwestycji w cyfryzację szkół w Południowych Włoszech
Tito Bianchi, Ministerstwo Rozwoju Gospodarki, Włochy
Marco Gui, Uniwersytet w Mediolanie

Ewaluacja ex post "Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój regionalny i przestrzenny województwa warmińsko-mazurskiego"
Wojciech Dziemianowicz, konsorcjum Geoprofit i Ecorys Polska Sp. z o.o.

15:35

Lunch

17:00-19:00

Wycieczka z przewodnikiem dla uczestników konferencji

29 Września - II dzień konferencji 

 

09:00-09:35  Rejestracja uczestników
09:35-11:45
Panel I   Panel II

Wprowadzenie do panelu:
BIG DATA w ewaluacji - rozwój, wyzwania i przykłady
Frans L. Leeuw, University of Maastricht


BIG DATA w ewaluacji – wyzwania dla ewaluatorów w 21 wieku
Gustav Petersson, Narodowa Agencja Edukacji Szwecji

PANEL DYSKUSYJNY
BIG DATA Szanse i wyzwania dla sektora publicznego

 

Moderator: Maciej Szałaj, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Frans L. Leeuw, University of Maastricht
Gustav Petersson, Narodowa Agencja Edukacji Szwecji
Dominik Batorski, Uniwersytet Warszawski, SmartNet Research and Solutions
Mikołaj Jasiński, Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii
Marek Bożykowski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii
Vadim Makarenko, BIQdata.pl
  Wprowadzenie do panelu:
Ewaluacja jako dyscyplina naukowa i profesja
Helen Simons, Uniwersytet Southampton

PANEL DYSKUSYJNY
Jak podnosić jakość ewaluacji? – zagraniczne doświadczenia


Derek Poate, Towarzystwo Ewaluacyjne Wielkiej Brytanii
Inka Pibilova, Czeskie Towarzystwo Ewaluacyjne - System wzajemnej certyfikacji ewaluacji w Czechach

11:45-12:00

 Przerwa kawowa
12:00-14:00
Panel III   Panel IV
Moderator: Zuzanna Popis, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Wprowadzenie do panelu:
Jak sprawić, aby ewaluacje były bardziej wiarygodne i efektywne?
Artur Lupia, University of Michigan

Czy wizualizacja danych może mieć wpływ na wykorzystanie wyników ewaluacji?
Tarek Azzam, Claremont Graduate University

Czy ewaluator ma wpływ na finalne wykorzystanie wyników?
Mateusz Galica, Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Jak skutecznie komunikować wyniki decydentom?
Alessandro Colombo, Eupolis Lombardia
  PANEL DYSKUSYJNY

Moderator: Rafał Wiśniewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Agnieszka Zarzycka, STOP/TROP – certyfikacja trenerów

Małgorzata Toeplitz-Winiewska, Polskie Towarzystwo Psychologiczne - certyfikacja psychologów

Stanisław Mirowski, Millward Brown, OFBOR - certyfikacja firm badawczych

14:00-14:45

 Lunch
14:45-16:30
Panel V   Panel VI
Wprowadzenie do panelu
Karol Olejniczak, EUROREG, Uniwersytet Warszawski

Doświadczenia w stosowaniu behawioralnych analiz polityk publicznych
Kizzy Gandy, Behavioural Insights Team, Wielka Brytania

Doświadczenia w stosowaniu behawioralnych analiz polityk publicznych
Andreas Maaløe Jespersen, Inudgeyou, Dania

PANEL DYSKUSYJNY
Moderator: Karol Olejniczak, EUROREG, Uniwersytet Warszawski
Andreas Maaløe Jespersen, Inudgeyou, Dania
Kizzy Gandy, Behavioural Insights Team, Wielka Brytania
Rafał Ohme, NEUROHM
  PANEL DYSKUSYJNY
Moderator: Marcin Zarzecki, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Jarosław Górniak, Uniwersytet Jagielloński
Tomasz Kot, Krajowa Jednostka Ewaluacji, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Agnieszka Haber, Sekcja Ewaluacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Weronika Felcis, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne