Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nagłówek strony archiwalnej konferencji 2015

27 września 2015 program warsztatów towarzyszących konferencji ewaluacyjnej

Nowe Technologie w Badaniach - prowadzący Tarek Azzam

Warsztat koncentruje się na wykorzystaniu szerokiej gamy nowych narzędzi technologicznych do poprawy jakości prowadzonych badań i ewaluacji. W szczególności, odkryje przed uczestnikami możliwości zastosowania bezpłatnych albo niedrogich narzędzi w takich działaniach, jak: angażowanie interesariuszy, zbieranie danych, formułowaniei priorytetyzacja pytań ewaluacyjnych, konstruowanie i ocena modeli logicznych i teorii programu, śledzenie postępu wdrażania programu, dostarczanie bieżących informacji interesariuszom oraz prezentowanie danych i wyników badań.

Brokerzy Wiedzy - prowadzący Karol Olejniczak i Jagoda Gandziarowska - Ziołecka

Warsztat "Brokerzy wiedzy" organizowany w ramach XI Konferencji Ewaluacyjnej został opracowany na podstawie 10 lat praktycznych doświadczeń polskiego systemu ewaluacji oraz na wynikach badań dot. zarządzania wiedzą prowadzonych w Holandii i Stanach Zjednoczonych.W lipcu 2015 roku gra została wyróżniona prestiżową nagrodą Best Paper Award ‘2015 na 46 światowej konferencji The International Simulation and Gaming Association, w Kioto.ADRESACI WARSZTATU:Warsztat jest adresowany do praktyków sektora publicznego - pracowników jednostek analitycznych, ewaluacyjnych, menedżerów projektów publicznych poszukujących odpowiedzi na pytania:Jakiej wiedzy potrzebują decydenci na danym etapie wdrażania programu?Jak pozyskać wiarygodną wiedzę z zalewu danych, analiz i ekspertyz?Jak łączyć doświadczenia płynące z pojedynczych badań w szerszą wiedzę o skutecznej polityce publicznej?Jak dotrzeć z wynikami badań do osób decyzyjnych?KORZYŚCI Z UDZIAŁU W WARSZTACIE:W trakcie spotkania uczestnicy zmierzą się z prawdziwymi wyzwaniami brokerów wiedzy takimi jak zdobywanie wiarygodnej, użytecznej wiedzy i docieranie z nią do decydentów. Uczestnicy warsztatu nauczą się jak skutecznie wykorzystywać ewaluacje i badania naukowe do wspierania rozwoju regionu. Pięć kluczowych umiejętności nabywanych podczas spotkania to:rozpoznawanie potrzeb wiedzy (przełożonych politycznych, kierownictwa wydziałów merytorycznych i menedżerów projektów publicznych);pozyskiwanie wiarygodnej wiedzy, opartej na rzetelnej metodyce badawczej;skuteczne przekazywanie wiedzy jej użytkownikom w urzędzie, z wykorzystaniem różnych metod prezentacji i komunikacji wyników;łączenie wyników różnych badań w spójną bazę dowodów naukowych;zarządzanie zasobami jednostki ewaluacyjnej.

RealWorld Evaluation - prowadzący Jim Rugh, Weronika Felcis

Warsztat poświęcony podejściu RealWorld Evaluation zorganizowany w ramach XI Konferencji Ewaluacyjnej jest praktycznym przewodnikiem dla osób które przygotowują się do realizacji badań ewaluacyjnych oraz praktyków poszukujących odpowiedzi na pytanie jak realizować ewaluacje wysokiej jakości przy ograniczeniach występujących w procesach realizacji badania tj:przeprowadzaniem oceny oddziaływania programów w złożonych i zmieniających się kontekstach projektowania i wdrażania interwencji publicznej,brakiem dostępu do danych oraz grup kontronych,?ograniczeniach zasobów tj. czas realizacji i budżet badania.

Ewaluacja a Ocena Skutków Regulacji - prowadzący Jarosław Górniak i Stanisław Bienias

Warsztat Ewaluacja a ocena wpływu regulacji zorganizowany w ramach XI Konferencji Ewaluacyjnej poświęcony będzie dyskusji na temat możliwości wzajemnego wykorzystania doświadczeń ewaluacji i oceny wpływu regulacji w Polsce dla tworzenia spójnego systemu analiz polityk publicznych. Inspiracją dla dyskusji w trakcie warsztatu będą wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu MORE dotyczącego wypracowania innowacyjnego modelu oceny wpływu w Polsce wykorzystującego podejście ewaluacyjne. Kluczowe pytania, na które spróbujemy znaleźć odpowiedź w trakcie warsztatów to:Jakie korzyści może czerpać proces oceny wpływu z zastosowania podejścia ewaluacyjnego?Jakie doświadczenie z OW mogą zasilać proces ewaluacji?Czy możliwa jest taka integracja obu procesów by tworzyć wspólny system analiz polityk publicznych w Polsce?Dyskusja będzie dotyczyć dwóch bloków tematycznych:Ku wspólnej analizie polityk publicznych? Inspiracje z ewaluacji dla OW (godzina 13.45 – 15.15)Aspekty metodologiczne zastosowania podejścia ewaluacyjnego do oceny wpływu (godzina 15.30-17.00)Załączony issue paper przedstawia główne wątki, które poruszone zostaną podczas warsztatu oraz pytania inicjujące i ukierunkowujące dyskusję. Warsztat skierowany jest w szczególności do przedstawicieli administracji publicznej odpowiedzialnej za przeprowadzanie oceny wpływu i ewaluacji, jak i do ewaluatorów zainteresowanych oceną wpływu aktów prawnych.