Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nagłówek strony archiwalnej konferencji 2013

ORGANIZATORAMI KONFERENCJI SĄ:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

www.mir.gov.pl

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej - Krajowa Jednostka Ewaluacji (KJE)

Krajowa Jednostka Ewaluacji (KJE) - zespół działający w ramach Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MIR. Do zadań powstałej w kwietniu 2004r. jednostki należy w szczególności analiza, monitoring i ewaluacja efektów polityk rozwoju (z uwzględnieniem polityki spójności) oraz koordynacja i realizacja procesu budowy kultury ewaluacji w Polsce.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

www.parp.gov.pl

Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności - Sekcja Ewaluacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest Agencją rządową podlegającą Ministrowi Gospodarki. Powstała na mocy Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jej zadaniem jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. PARP jest także jedną z instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie działań finansowanych z Funduszy Strukturalnych.