Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nagłówek strony archiwalnej konferencji 2013

PROGRAM IX KONFERENCJI EWALUACYJNEJ

Ewaluacja ex ante polityki spójności 2014-2020
Podsumowanie dotychczasowych doświadczeń
12 grudnia 2013 r.
Warszawa, ul. Wspólna 2/4, „kinowa” sala konferencyjna

9.30-10.00 Rejestracja
10.00-10.20 Otwarcie konferencji
  Marceli Niezgoda - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 
10.20-12.30 Sesja plenarna
 
 

Ewaluacja ex ante – zbędny obowiązek czy istotny element jakości interwencji publicznych?
Prof. Jarosław Górniak – Uniwersytet Jagielloński

 

Ewaluacja ex ante – podejście KE, dotychczasowy przebieg realizacji procesu oraz wyzwania dla ewaluacji w okresie 2014-2020.
Veronica Gaffey - DG REGIO Komisja Europejska

 

Ewaluacja polityki spójności 2014-2020 – podsumowanie procesu ex ante, przyszła rola ewaluacji.
Agnieszka Dawydzik - DKS Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

 

Dyskusja

12.30-13.00 Przerwa kawowa


13.00-14.45 Doświadczenia w realizacji ewaluacji ex ante na poziomie kraju i regionu

  Wybrane ewaluacje ex-ante polityki spójności 2014-2020:
 • Ewaluacja ex ante Umowy Partnerstwa - Andrzej Regulski, Piotr Stronkowski,
  Instytut Badań Strukturalnych & Coffey International Development.
 • Ewaluacja ex ante PO WER - Karolina Jakubowska, ICF GHK Polska Sp. z o.o., Paulina Tarsa, DZF MIR
 • Ewaluacja ex ante RPO woj. mazowieckiego - Wojciech Górnik, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 

Panel dyskusyjny
Moderator: dr Andrzej Zybała, KSAP

  • Rola ewaluacji w procesie programowania.
  • Ocena procesu ewaluacji ex ante.
  • Rekomendacje dla przyszłych ewaluacji ex-ante.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego:
Wojciech Górnik - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Karolina Jakubowska - ICF GHK Polska Sp. z o.o.
Marta Mackiewicz - Ecorys Polska
Andrzej Regulski - Instytut Badań Strukturalnych & Coffey International Development
Piotr Stronkowski - Instytut Badań Strukturalnych & Coffey International Development
Paulina Tarsa - DZF MIR
Piotr Zygadło - DKS MIR
14.45-15.00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji
  Marceli Niezgoda - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju