Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nagłówek strony archiwalnej konferencji 2013

Imprezy towarzyszące IX Konferencji Ewaluacyjnej

27-28 listopada 2013

Warsztaty nt. metod kontrfaktycznych w ewaluacji

  • Miejsce: Warszawa, ul. Wspólna 2/4, gmach MIR

Prowadzący wykłady i warsztaty:

Beatrice D'hombres, Margarida Rodrigues, Leandro Elia, Andrea Morescalchi, Paolo Paruolo - European Commission, DG Joint Research Centre, Institute for Protection and Security of the Citizen, Econometrics and Applied Statistics Unit, Centre for Research on Impact Evaluation (CRIE)

Zakres tematyczny wykładów i warsztatów poświęconych metodom kontrfaktycznym w badaniach ewaluacyjnych:randomizowane badania kontrolne (randomized control trials)metoda podwójnej różnicy (difference-in-difference)Propensity score matching (PSM)Nieciągły model regresji (regression discontinuity design)metoda zmiennych instrumentalnych (instrumental variables)

10-11 grudnia 2013

Warsztaty nt. technik zwiększających wykorzystanie wyników badań ewaluacyjnych:

  • Warsztat o warsztatach kreatywnych i wdrożeniowych
  • Warsztat – jak w ewaluacji pracować nad narracjami
  • Warsztat – sztuka wizualizacji i prezentacji wyników ewaluacji

Miejsce: Warszawa, ul. Wspólna 2/4, gmach MIR

W ramach IX Konferencji Ewaluacyjnej 10-12 grudnia br. MIR i PARP organizuje cykl specjalnych wykładów i warsztatów poświęconych zagadnieniom wykorzystania metod oraz działań mających na celu zwiększenie użyteczności wyników badań ewaluacyjnych.Warsztaty dedykowane są pracownikom administracji centralnej i regionalnej odpowiedzialnym za realizację procesu ewaluacji funduszy strukturalnych, którzy posiadają doświadczenie w realizacji badań ewaluacyjnych oraz którzy chcą rozszerzyć swoje umiejętności i wiedzę w zakresie nowych trendów w badaniach o charakterze społeczno-gospodarczym.Uczestnik warsztatów może wybrać dwie spośród trzech propozycji ww. warsztatów.