Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nagłówek strony archiwalnej konferencji 2014

 


20 listopada - I dzień konferencji

10:00-10:30 Rejestracja uczestników
10:30-10:50 Powitanie i otwarcie konferencji
Marceli Niezgoda - Podsekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Dariusz Szewczyk - Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
10:50-11:10 10 lat ewaluacji Polityki Spójności w Polsce
Podczas X Konferencji Ewaluacyjnej po raz pierwszy w historii zostaną przyznane nagrody dla środowiska ewaluacji. Nagrody będą wręczane w następujących kategoriach: najlepsza ewaluacja, najlepsza firma ewaluacyjna, najlepszy ewaluator.
Ewaluacja Polityki Spójności w Polsce - podsumowanie 10 lat doświadczeń
11:10-12:00 Wręczenie nagród
12:00-12:30 Przerwa kawowa
12:30-13:20 Wykorzystanie wyników ewaluacji w realizacji polityk publicznych

Prof. Elliot Stern, Uniwersytet w Lancaster
13:20-15:00 Jak można lepiej wykorzystać badania społeczno-gospodarcze do poprawy realizacji polityk publicznych? – projekty międzynarodowe
Panel dyskusyjny
  Moderator: Prof. Jacek Szlachta, Szkoła Główna Handlowa

Uczestnicy:
 • Mike Herrington, Global Entrepreneurship Monitor
 • Dr Andrey Ivanov, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
 • Santiago Loranca Garcia, Dyrektor Jednostki Ewaluacyjnej, DG ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego
 • Prof. John Bachtler, EPRC
15:00 Lunch
19:00-22:00 Kolacja

21 listopada - II dzień konferencji
10:00-10:30 Rejestracja uczestników
10:30-10:40 Otwarcie drugiego dnia konferencji
Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Paulina Zadura-Lichota - Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
10:40-11:10 Dowody w polityce publicznej - co wiemy o obecnym wykorzystaniu wiedzy w procesie tworzenia i realizacji polityk publicznych?
Wykład wprowadzający
Anette Boaz, Centre for Health and Social Care Research, Londyn
11:10-12:30 Panel dyskusyjny
Moderator: Veronica Gaffey, Dyrektor Jednostki Ewaluacyjnej, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej

Uczestnicy:
 • Anette Boaz, Centre for Health and Social Care Research, London
 • Prof. Jarosław Górniak, Uniwersytet Jagielloński
 • Tomasz Kot, Naczelnik Krajowej Jednostki Ewaluacji w Departamencie Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Vladimir Kvaca, Dyrektor Departamentu Ewaluacji i Strategii Umowy Partnerstwa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Republika Czeska
12:30-13:00 Przerwa kawowa
13:00-13:30 Brokerzy wiedzy w procesie decyzyjnym polityk publicznych. Nowa rola jednostek ewaluacyjnych?
Wykład wprowadzający
Dr Karol Olejniczak, Uniwersytet Warszawski
13:30-15:00 Panel dyskusyjny
Moderator: Dr Karol Olejniczak, Uniwersytet Warszawski

Uczestnicy:
 • Przemysław Herman, Naczelnik Jednostki Ewaluacyjnej, Departament EFS, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Katarzyna Lotko-Czech, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Urząd Marszałkowski WOjewództwa Opolskiego
 • Prof. Stanisław Mazur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
15:00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji
15:15 Lunch