Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zasady konkursu "Lider Ewaluacji"

Nagłówek strony archiwalnej konferencji 2014

LIDER EWALUACJI

to konkurs organizowany z okazji 10-lecia ewaluacji polityki spójności w Polsce, w którym głosować mogą jednostki ewaluacyjne reprezentujące instytucje administracji publicznej tworzące system realizacji polityki spójności w Polsce.

Wyróżnienia w konkursie zostaną przyznane w następujących kategoriach:

Kategorie:

Najlepszy wykonawca

Podkategorie:

 • Buduje wartościowe rekomendacje
 • Szczególnie dba o jakość badań ewaluacyjnych
 • Najlepszy organizator badań ewaluacyjnych

Najlepszy ewaluator

Nominując ewaluatorów Jednostka Ewaluacyjna powinna brać pod uwagę następujące elementy:

 • poziom wiedzy eksperckiej,
 • profesjonalizm działań,
 • jakość współpracy pomiędzy nominowanym ewaluatorem a Zamawiającym,
 • jakość wykonanych badań,
 • użyteczność proponowanych rekomendacji.

Najlepsze badanie

Wybierając ewaluacje prosimy wziąć pod uwagę:

 • innowacyjność zastosowanej metodologii
 • rzetelność i wiarygodność ewaluacji rozumiana jako m.in. przejrzystość wnioskowania, oparcie wniosków i rekomendacji na dowodach
 • jakość rekomendacji, rozumiana jako oparcie na dowodach zawartych w raporcie, przejrzystość i zrozumiałość, aplikowalność
 • przejrzystość i atrakcyjność wizualizacji wyników badania

UWAGA! Głosować można WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie formularza przesłanego do uprawnionych Jednostek drogą mailową.

Nominując najlepszych wykonawców, ewaluatorów i badania prosimy wziąć pod uwagę okres ostatnich 10 lat.

W kategorii "Najlepszy wykonawca" każda Jednostka może nominować jednego lub dwóch wykonawców.

W kategorii "Najlepszy ewaluator" każda Jednostka może nominować jedną lub dwie osoby.

W kategorii "Najlepsze badanie" każda Jednostka może zgłosić do konkursu tylko jedno badanie. 

Finalny wybór najlepszej ewaluacji dokonany zostanie przez jury konkursu.