Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Po raz pierwszy konferencja ewaluacyjna organizowana przez Ministerstwo Rozwoju i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości odbyła się w 2005 roku. W ciągu ostatnich dziesięciu lat wiele się zmieniło w ewaluacji zarówno w Polsce, jak i całej Europie, także za sprawą działań podejmowanych przez krajowe jednostki, dążące do budowy potencjału i kultury ewaluacji na co dzień.

Naszym głównym projektem na rzecz wspierania budowy potencjału ewaluacji w Polsce jest międzynarodowa konferencja ewaluacyjna. Daje ona niezwykłą możliwość spotkania i zderzenia poglądów przedstawicieli różnych środowisk, pogłębienia wiedzy oraz rozwoju umiejętności w przyjaznym otoczeniu.

Jesteśmy przekonani, że lepsze zrozumienie potrzeb podmiotów zaangażowanych w proces ewaluacji na różnych etapach jego kreowania, a także możliwości i ograniczeń oraz świadome wykorzystanie wyników przyczyniają się do podniesienia jakości dostarczanej przez nas pracy. Jest to szczególnie istotne ponieważ rzetelne dowody z ewaluacji mogą stanowić podstawę do oceny, zmiany bądź utrzymania zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, polityk publicznych. 

W ten pogląd idealnie wpisuje się hasło tegorocznej konferencji „evaluation that measures”. Szukanie nowych rozwiązań, tworzenie możliwości do nauki i rozwoju także wewnątrz instytucji przyczynia się do tworzenia lepszych rozwiązań.

Już po raz dwunasty będziemy mieli okazję uczestniczyć w wydarzeniu podczas którego krajowe i zagraniczne autorytety dzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy okazję gościć najlepszych: akademików, przedstawicieli instytucji unijnych, organizacji pozarządowych i pasjonatów.

Zachęcamy do odwiedzenia archiwalnych stron konferencji ewaluacyjnych.